– Vi har funnet slagstedet!

ReAvisa_SlagenePaRe_Kjersti_Jacobsen_006_NETT

PROSJEKTLEDER: Kjersti Jacobsen ville ta tak i hennes spesialfelt vei-arkeologi da hun tok fatt på oppgaven som prosjektleder for Slagene på Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Slaget fra 1163 er nå funnet på jordene på Søndre Linnestad gård, melder Kjersti Jacobsen, prosjektleder for Slagene på Re.

Det hele er mer enn prosjektlederen har turd håpe på, men nå er det en realitet etter spydspissfunn på Linnestad. Torsdag fant Jacobsen og teamet med svenske slagstedarkeologer fire pilspisser og én spydspiss som er blitt undersøkt med røntgen.

– Dette er Nordens eldste påviste arkeologiske slagsted. Dermed kan vi bekrefte det Snorre har skrevet, skriver hun i en pressemelding underskrevet sammen med Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Les mer på ReAvisa.no neste uke og i neste ReAvisa på papir, til uka blir det mulig for publikum å lære mer om funnene med pilspissene stilt ut ved Nordre Linnestad gård.

,