– Vi har noen myter å knuse

BEKYMRA FOR KORPSFRAMTIDA: Solveig Matiassen Knight i Våle skolekorps. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Gjennom generasjoner har korps vært det første møte med musikkglede, som en garantist for rekruttering til Re som kultursted. Nå står korpsene i fare for å forsvinne, ikke fordi barna ikke er interessert, men fordi foreldre er skeptisk til korps.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Les også: Leona (10) og Regine (13) digger å spille i korps.

Les også: – Det er unikt, det korpsene betyr for bygda vår.

Det er skolekorpsledelsen i Våle og Ramnes sin bestemte oppfatning. – Vi kan være på en skole, der vi viser fram instrumentene og forteller om korpsene våres, og får kanskje hundre hender i været når vi spør om noen har lyst til å prøve.

– Så opplever vi, etter en runde hjemme med foreldrene, at det til slutt kommer kanskje fire eller fem, av de hundre som hadde lyst.

“Alle” har starta i korps

SKOLEKORPS-PATRIOTER: Solveig Matiassen Knight snakker for Våle skolekorps og Stine Rui for Ramnes og Røråstoppen skolekorps. Begge skolekorpsene i bygda vår har de samme erfaringene over tid: Det er en dalende trend. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi har noen myter å knuse, Det er noe som skjer på den veien der, noen oppfatninger av korps, som vi strever med å få foreldre til å skjønne at ikke stemmer.

Det sier Stine Rui i Ramnes og Røråstoppen skolekorps og Solveig Matiassen Knight i Våle skolekorps. Skolekorpsene i Re har 64 og 70 års fartstid i bygda vår, der de har lagt grunnlaget for så mye musikk og moro at vi neppe kan fatte omfanget.

Korps har vært starten på noe fint, for så mange. Nå er det nedgangstider for korpsene. Det er krise, hvis utviklinga fortsetter – et korps må ha et minimum antall musikanter. Nå går det akkurat.

I Våle skolekorps har de 41 medlemmer, med både musikanter og drill. I Ramnes og Røråstoppen har de 23. Til 17. mai har det vært telt på knappene om det blir korps eller ikke, for det er så få i rekkene.

“Har du barna dine i korps? Å, stakkars deg!”

– Vi har god grunn til å tro at flere foreldre frykter korps. Vi får høre, hele tida: «Har du barna dine i korps? Å stakkars deg!» – Ja, det er faktisk det første jeg hører, forteller en mamma i forbifarta. – Men det stemmer jo ikke, det er ikke synd på oss – tvert om! Barna har det supergøy, og vi voksne har det trivelig – skikkelig sosialt for alle.

Det er en opplest og vedtatt sannhet at det er mye dugnad. – Det stemmer ikke. Vi har ett par dugnadsvakter på korpsøving, det betyr at du er med barnet ditt på øving ett par ganger i løpet av året. I tillegg er det stand i vaffelbua på Re-torvet for Ramnes og Røråstoppen, mens Våle selger toalettpapir og tørkeruller og andre ting til inntekt for korpset.

– Det er ikke snakk om store dugnadsinnsatsen. Den lille dugnaden som er, sørger for gratis eller veldig rimelig leie av instrumenter og gratis lån av uniformer, noter og alt annet.

Dugnad sørger også for rimelige korpsturer, – disse turene er grundig sponsa av dugnadsinntekter så alle kan ha mulighet til å bli med, forteller Solveig.

Rimelig fritidsaktivitet

MER ENN 17. MAI: Korpsene er en viktig grunnpilar for Re som kultursted. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det går noen helger til korpsturer, men det er lett å få med foreldre, – som da vi reiste til Paris, forteller en pappa som var med på turen. Det var en opplevelse for livet. – Det er ikke hver helg, så langt ifra, og det er frivillig og ofte rift om å få bli med på de turene vi har.

En annen greie, er kostnadene. Mange tror det er så dyrt å spille i korps. – Da vi besøkte en skole nå i høst og viste oss fram, så rakk en liten gutt opp handa og spurte hva det koster. Det var nok en bekymring planta i ham fra hjemmet, ikke noe en 8-åring går rundt og grubler på på egenhånd?

Korps er langt ifra dyrt, sammenlikna med nesten hva som helst av andre fritidsaktiviteter og idretter. En annen terskel for å la ungene starte i korps kan være at foreldrene ikke spiller noe instrument.

– Det trengs ikke, du trenger ikke kunne en tone! Verken barn eller foreldre!

Ingen reservebenk i korps

Korpsleder Stine er veldig engasjert, dette brenner hun for: – Her lærer du alt! I korpset får du en-til-en-undervisning, i tillegg til fellesøvelser. Det er ikke mange fritidsaktiviteter som kan skilte med en sånn oppfølging som vi har her i korpsene våre.

– I korps er det ingen reservebenk. Alle er med, alle bidrar til helheten. Du trenger ikke kunne noe om musikk, og du må ikke ha drømmer om å bli verdens beste. Det holder at du liker å være her og henge med venner. Her er det plass til alle, og du lærer alt du trenger å kunne – her.

– Og det går helt fint an å kombinere med andre aktiviteter. Vi har fast øvingsdag og en helt oversiktlig plan for hele året. I korps er det ikke sånn at det plutselig dukker opp en kamp. Det er faste tidspunkt og rein rutine i hverdagen, forteller en veldig fornøyd korps-pappa.

– Det er veldig forutsigbart og deilig i en travel hverdag for familien vår.

Trenger flere, både i skole- og voksenkorps

– KORPS ER MORO! Leona (10) og Regine (13) er den yngste generasjonen i en ekte korpsfamilie, her på fanget til mamma og pappa. Mamma Stine Rui er korps-leder for Ramnes og Røråstoppen skolekorps. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Én ting har faktisk blitt dyrere: Kulturskolen. Etter kommunesammenslåinga ble det et prishopp her. Men det finnes støtteordninger som kan søkes på, minner korpsforeldrene og korpsledelsen om. De fleste som går i korps, går også på kulturskolen.

Det betyr to øvelser i uka. Går du i korps, får du forrang på en plass i kulturskolen. I kulturskolen finnes det også et tilbud til de som vil satse på musikken, flere fra skolekorpsene er med der.

Vi har også to voksenkorps i bygda vår, Blågjengen i Ramnes og Glagjengen i Våle. De tar i mot alle som blir for gamle for skolekorps med vidåpne armer.

Sjøl om vi nå er den bygda med flest korps, med hele fire totalt, er det ingen selvfølge for framtida. Voksenkorpsene har annonsert at de ønsker seg veldig gjerne flere folk, de også.

Re mot strømmen

– For veldig mange er korps den arenaen der du opplever den aller første musikkgleden, det å klare å traktere et instrument. Det er en glede du har med deg resten av livet, forteller en av flere korpsfamilier gjennom generasjoner til lokalavisa. – Og all forskning viser at det å drive med musikk også bedrer konsentrasjonen og læring på helt andre arenaer.

Korpsene har allerede hatt åpen dag denne høsten, der alle interesserte kunne komme. Men det er aldri for seint å starte. – Du kan komme når som helst i løpet av året, og du kan starte når som helst i livet. Vi har ingen inntaksfrist eller øvre aldersgrense, for er du for gammel for skolekorps så er vi så heldig å ha to voksenkorps i bygda vår.

Enn så lenge?, er jo spørsmålet. Det går alltid litt opp og ned fra år til år, men de lange linjene viser at det har gått mest ned over tid. Ordet krise blir sagt.

Re har gått mot strømmen, der bare ett eneste skolekorps er blitt lagt ned: Fon skolekorps. Ellers holder korpsene det gående.

– Strekker oss langt

AKKURAT MANGE NOK: Guro Strand er skolekorps-dirigent, hun får gjerne flere å dirigere. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi ser rundt oss at steder som Andebu, Sem, og så videre, har mista skolekorpset sitt. Når det har gått så langt som nedleggelse, da blir det en stor debatt og det er først da alle skjønner hvor stort tap det er for bygda si. Ikke bare på 17. mai, der Andebu leide inn et svensk korps, men hele året rundt – med konserter og trivsel, viser Stine til. – Og ikke minst rekruttering til det lokale kulturlivet.

De to skolekorpsene i Re rekrutterer fra tre skoler hver. De samarbeider godt. Men det er ingen tanker om å slå seg sammen. – Vi har hver vår lokale tilhørighet og hjelper heller hverandre med å holde det gående hver for oss, enn å gå ned sammen. Det er begge skolekorpsene enige i. Men et tett samarbeid har ført til mange fine vennskap på tvers av korpsene.

– Vi strekker oss langt for å holde liv i korpsene, det er det ingen tvil om. Vi får til det nå, men noe må skje med holdninga blant foreldre til barn som gjerne vil prøve. Gi det et forsøk, oppfordrer Stine og Solveig.

– Så vil alle som tror det er så mye dugnad og så veldig dyrt se at det er det ikke.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Les også: Leona (10) og Regine (13) digger å spille i korps.

Les også: – Det er unikt, det korpsene betyr for bygda vår.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om kultur i Re.