Tatt så vidt over fartsgrensa – det ble likevel dyrt

60-SONE: Farta var ikke mer enn 12 km/t over fartsgrensa på 60, men kravet fra Statens innkrevingssentral ble likevel høyt. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Flere fartssyndere ble tatt i fartskontroll på Bispeveien, men en av dem ville ikke vedta forelegget på stedet fordi han mente boten var for høy. Men det førte bare til enda høyere bot og saksomkostninger.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

En 44-åring gikk rett i fartskontroll-fella i ei 60-sone langs Bispeveien i Re, der han ble målt til 72 km/t. Det skjedde midt på dagen tidlig i november i fjor.

Nå tidligere på nyåret i år kom saken opp for Vestfold tingrett, der tiltalte møtte og erkjente straffeskyld – det han krangla på var botens størrelse.

Ble mye dyrere

Kravet fra Statens innkrevingssentral ville vært på rett over 4.000 kroner hvis fartssynderen vedtok forelegget på stedet, istedenfor vokste kravet til nærmere 6.000 kroner etter at retten hadde sagt sitt.

«I tråd med tiltaltes erkjennelse legges til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i forelegget».

«Han forklarte at han kjørte for fort, men det oppstod ingen farlige situasjoner», heter det i dommen.

Mente boten var for høy

«Han bestrider ikke fartsmålingen og erkjenner at han har kjørt med en hastighet av 72 km/t i en 60-sone». Det han derimot bestrider, er bøtesatsen:

«Tiltalte mener boten er for høy (…)», heter det, med henvisning til blant annet Grunnloven og med argument som at bøtesatser skal måles ut ifra inntekt.

Retten viser derimot til et rundskriv fra Statsadvokaten, der synspunktet er tvert om.

Større bot og saksomkostninger

I rundskrivet heter det at «tiltaltes økonomi vil være av underordnet betydning når bøtestraff skal utmåles innenfor områder der bøtestraffen er standardisert».

«Dersom man har holdt en hastighet på 72 km/t i en 60-sone får man en bot på 4.050 kroner, og hvis boten ikke betales og saken går til hovedforhandling økes boten til 5.000 kroner».

Retten satte boten til litt under dette, til 4.900 kroner, subsidiært fengsel i fem dager. I tillegg må den domfelte betale 1.000 kroner i saksomkostninger.

Les om flere rettsavgjørelser i Vestfold tingrett i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis!

Fortsatt vriene kjøreforhold: – Kjør hensynsfullt.

TOK SAKEN TIL RETTEN: «Han forklarte at han kjørte for fort, men det oppstod ingen farlige situasjoner», heter det i dommen. Det tiltalte derimot bestrider, er bøtesatsen. Istedenfor et forenkla forelegg på rett over 4.000 kroner, må fartssynderen betale nesten 6.000 til statskassa etter runden i tingretten. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Les flere saker fra politiloggen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
, ,