Alle nødetater rykker ut til ulykke på Bispeveien

ULYKKE: Den alvorlige ulykken har skjedd på Bispeveien i nærheten av krysset Kleivaveien/Gjøgriveien. Foto: VIB.

En bil og en lastebil er involvert i en front mot front-ulykke på Bispeveien mandag kveld.

Les også: – Det blir dårlig med varme – og dårlig samvittighet.

Klokka 18.25 mandag kveld 3. januar 2022 rykker alle nødetater ut etter melding om trafikkulykke mellom lastebil og personbil på Bispeveien.

En snau halvtime etter første melding er nødetatene på stedet og konstaterer at det er snakk om ei alvorlig ulykke.

Luftambulanse rekvirert

ULYKKESGRUPPA: Det gjøres undersøkelser på ulykkesstedet utover kvelden, og veien er fortsatt stengt mellom Svinevoll og Kronlia i skrivende stund. Foto: Stian Ormestad.

– Lastebilen står utafor veibanen. Lastebilsjåføren er fysisk uskadd. Personbilen framstår veldig skadet. Står også utafor veibanen. En person i personbilen, blir nå frigjort fra vraket. Personen er bevisstløs.

Ulykken har skjedd på Bispeveien ved Kronlia, heter det i første melding. Lastebilen har kommet sørfra, og personbilen nordfra, og de har treffi hverandre front mot front.

Luftambulanse ankommer om kort tid, melder nødetatene straks etter ankomst.

Bispeveien er stengt etter ulykken, mellom Svinevoll og Kronlia.

Store skader

Vestfold interkommunale brannvesen forteller at de var første nødetat på stedet, og fikk den skadde ut av personbilen og sørga for frie luftveier.

– Ambulanse var på stedet rett etter oss, forteller brannmester Thomas Nordby. Så landa luftambulansen ved ulykkesstedet og tok med seg føreren av personbilen.

Tilstanden ble først karakterisert som kritisk, deretter alvorlig. Ulykkesstedet er på Bispeveien ved Kleiva.

Ulykkesgruppa gjør undersøkelser på ulykkesstedet utover kvelden, Bispeveien er fortsatt stengt.

Like etter klokka 02.30 natt til tirsdag melder Vegtrafikksentralen at veien er åpen igjen.

VRAKRESTER: Det har vært en voldsom kollisjon. Foto: Stian Ormestad.

ALVORLIG ULYKKE: Lastebilen og personbilen har treffi hverandre front mot front, og begge kjøretøyene havna utafor veien etter den voldsomme smellen. Foto: Stian Ormestad.

TRAFIKKULYKKE: På Bispeveien, der en lastebil og personbil er involvert. Alle nødetater er på stedet. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad.

Les flere saker fra politiloggen.

,