Mange veit ikke om alle mulighetene før det er for seint: – Det er en fordel å ha tenkt gjennom dette

UKJENTE VALGMULIGHETER: Du kan faktisk skreddersy din egen begravelse etter alle kunstens regler – til og med snekre din egen kiste eller urne. Men mange veit ikke om alle valgmulighetene før det er for seint, forteller Monika og Ola ved Vestfold krematorium. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har aldri opplevd to like seremonier her. Det eneste som er likt, er at ingenting er likt – alle seremonier er forskjellige.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir november 2021.

Bare et kvarters kjøring fra Revetal ligger et livssynsnøytralt seremonirom. Eller, det heter nå “livssynsåpent” – for hva er “nøytralt” når det kommer til dette?

Uansett, dette er noe mange har etterlyst i gamle Re kommune, og som det var stor debatt rundt for noen år siden.

Livssynsåpent

SEREMONIROM: Dette livssynsåpne seremonirommet kan brukes – også uavhengig av kremering. Foto: Stian Ormestad,

Nå har vi et slikt seremonirom en kort kjøretur unna, og den nye storkommunen Tønsberg er med som en av fire eierkommuner. Du må riktignok krysse tre gamle kommunegrenser og ei ny kommunegrense, men likevel: Dette ligger «rett borti gata».

Vestfold krematorium IKS – forkortelsen står for interkommunalt selskap – er eid av Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik kommuner, og det ligger i Sandefjord, rett ved E18 på Fevang.

Før hadde kommunene hvert sitt krematorium. De ble lagt ned til fordel for et helt nytt og moderne krematorium, som ble bygd her for 11 år siden.

Det ikke mange veit, er at det også er seremonirom her – livssynsåpent og disponibelt til alle slags begravelser.

Den nye normalen er det «unormale»

Flere og flere velger å bli kremert, og flere og flere velger sin egen versjon av gravferdsritualer – den nye normalen er det «unormale», hvis man kan si det på den måten:

– Mange aner ikke hvor mange alternativer som finnes, forteller Ola Asp, daglig leder ved Vestfold krematorium. Sammen med Monika Holm Svinsholt møter han ReAvisa for å vise lokalavisa rundt på Vestfold krematorium:

– Vi har aldri opplevd to like seremonier her. Det eneste som er likt, er at ingenting er likt – alle seremonier er forskjellig.

Observasjonsrom

OBSERVASJONSROM: Et vindu inn til kremeringovnene, der de etterlatte kan følge det hele. Foto: Stian Ormestad.

– Den dagen noen dør, er det mange veier å velge, og det er ikke noe nytt – men det er ukjent for mange. Og det er ikke så mange som tenker så mye på det på forhånd. Noen gjør det, men de fleste er helt uforberedt.

Den vanlige versjonen mange forbinder med dødsfall, er en seremoni i kirka der den døde gravlegges på kirkegården. En annen versjon som mange er blitt kjent med, er en seremoni i kirka og så blir kista frakta bort i bårebil til kremering.

Deretter kan det være en urnenedsettelse i etterkant, på kirkegården. – Det er helt OK for noen, men ikke for andre. Alt dette er så individuelt, forteller Ola.

Mange valgmuligheter

– Derfor er det en fordel å ha tenkt gjennom dette, oppfordrer han. Det finnes så uendelig mange andre alternativer: – Seremonien må ikke være i kirka, den kan også være her, eller andre steder, forteller Monika:

– Da kan man velge om man samles rundt kista før kremering, og/eller rundt urna etter kremering. Man kan også bli med inn på et observasjonsrom og se inn til kremeringsovnene, mens kista kjøres inn i kremeringsovnen.

Det som er veldig fint for noen, trenger ikke være det for andre. Derfor er det er lurt å snakke om det.

Overraskende fint oppi sorgen

DAGLIG LEDER: Ola Asp, Vestfold Krematorium IKS. Foto: Stian Ormestad.

– Men det å se kista gå inn i kremeringsovnen har flere faktisk satt så stor pris på at de sier at vi må gå til avisa for å fortelle hvor fint det var. Det blir mye det samme som å se kista bli senket i jorda på gravplassen.

Noen velger å komme med kista, for så å ha minnesamvær, før de kommer tilbake for å hente urna. – Urner skal behandles som ei kiste. Det er regler for hvordan dette kan gjøres, men det er fullt mulig å stå for alt sjøl, foreller Monika.

Asken kan spres etter den avdødes ønske, men da skal det være søkt tidligere Fylkesmann, nå Statsforvalteren. – Mange ønsker å spre asken på sjøen eller i naturen – et sted som betydde mye for den avdøde.

– Og det er fullt mulig, understreker Monika.

Seremoni på sparket

En gang var det ikke avtalt noen seremoni, men gravfølget med de nærmeste fulgte kista helt inn til seremonirommet, der kista blir avlevert. Da spurte følget om de ikke bare kunne sitte der litt.

– Det kunne de selvfølgelig, forteller Ola, – og de ble sittende en liten stund og prate og gråte litt.

Da de dro, takket de og sa at dette var blitt en så fint avskjed som de bare kunne drømme om.

Litt sånn på sparket.

– Her er det åpent for alt

GJØR ALT KLART: Etter den avdøde og de etterlattes ønsker. Foto: Stian Ormestad.

– Vi strekker oss langt for å imøtekomme alle ønsker. Seremonirommet er livssynsåpent, vi har hatt alt fra kristne seremonier til human-etiske og buddhistiske – her er det åpent for alt, forteller Ola.

Du kan til og med bruke seremonirommet hos Vestfold krematorium uten at den døde skal kremeres.

– Ja, kremering er ingen forutsetning – seremonirommet kan brukes uansett.

Tar info-ansvar

Monika, som bor langs Tinghaugveien i Ramnes, liker jobben sin veldig godt. Det er en jobb med mening: – Vi skal legge alt til rette for en fin avskjed, og da så personlig og meningsfylt som mulig.

– Med så mange muligheter og så mange valg, så har vi et ansvar for å informere om det – og vi tar gjerne i mot folk som lurer på noe. Det er bare å komme og spørre oss om alt du måtte lure på.

– Vi har et flott uteområde her, og store åpne vindusflater inn. Det er mange som går tur her og kikker inn eller stikker innom, og vi vil være åpne – både i arkitektur og i praksis, forteller Monika.

Arkitekturen til det nå 11 år gamle bygget har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, viser Ola fram i et internasjonalt fagtidsskrift.

Ikke alle får info tidsnok

URNESEREMONI: De etterlatte kan samles i sorgen, rundt urnen. Foto: Stian Ormestad.

Bygget ligger godt synlig fra veien forbi, men mange veit nok likevel ikke helt hva det rommer.

– Vi opplever at mange ikke har fått informasjon om alle valgmuligheter tidsnok. Det håper vi at en sak i lokalavisa i Re hjelpe litt på det for Re-folket. Alle er hjertelig velkommen hit til oss for å høre mer om mulighetene.

Den store fleksibiliteten kan overraske folk, og den kan virke litt overveldende hvis man ikke allerede har tatt stilling til dette.

– «Hva er vanlig», får vi ofte spørsmål om. Da må vi svare at det er ingenting som er så «vanlig» lenger.

– Strekker oss langt

De fleste liker at det er store muligheter til å skreddersy en personlig seremoni, og de som gjør dette opplever det som noe fint og meningsfylt oppi sorgen. Noen lager til og med sin egen kiste eller urne.

– Vi har en lav terskel for å la de etterlatte bearbeide sorgen, akkurat på den måten de etterlatte ønsker det og den avdøde hadde ønska det. I dag er det veldig mange livssyn og kulturer.

– Vi strekker så langt det bare lar seg gjøre for å imøtekomme ulike behov, understreker Ola.

Vestfold krematorium ligger i Raveien 600 og har telefonnummer 33 46 66 63.

LEGGER TILRETTE FOR EN FIN AVSKJED: Ola Asp, daglig leder, og Monika Holm Svinsholt, fagansvarlig, er halvparten av arbeidsstokken på totalt fire ved Vestfold Krematorium IKS på Fevang. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Det finnes dessverre noen som ikke skjønner forskjellen på ditt og mitt. Til og med her.

Les mer om kirker og trosliv i ReAvisa-arkivet.