Fengselsstraff etter denne smellen på Bispeveien

BOMMA PÅ KRYSSET: Med høy promille gikk det gæli på Bispeveien ved avkjøringen til Fossanveien. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Høy promille og stor fare for liv og helse, mener retten som reagerer strengt ovenfor en Re-mann i slutten av 60-åra som krasja på Bispeveien i vinter.

Hvor vil du at disse skal stå? Sjekk lista til UP-sjefen.

Torsdag 21. januar i år skjena en bil ut i brøytekanten langs Bispeveien og smalt så inn i en stolpe, der den ble stående bom fast.

Ulykken skjedde rett nord for avkjøringa fra Bispeveien til Fossanveien, og involverte ingen andre enn den ene bilen.

Framsto som godt berusa

Føreren, en mann i slutten av 60-åra fra Re, framsto som uskadd, men han framsto også som «godt berusa» og ble framstilt for prøvetaking.

En blodprøve tatt samme dag, godt over en time etter ulykken, viste en promille på 2,31. Politiet oppretta sak og siktede avga en uforbeholden tilståelse.

Sjåføren av ulykkesbilen er tidligere ustraffet, og var innforstått med å få en tilståelsesdom da saken var oppe til rettsbehandling i våres.

Retten: «Svært høy promille»

Påtalemyndigheten mente rett straff ville være fengsel i 27 dager, tap av førerretten i to og et halvt år, samt en bot på 22.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager:

«Siktede hadde svært høy promille, og kjøringen medførte betydelig fare for liv og helse for siktede sjøl og andre trafikanter», ble det argumentert.

Retten legger i skjerpende retning vekt på at kjøringa endte i utforkjøring og krasj, og at tilfeldigheter gjorde at ikke andre ble involvert.

«I formildende retning vektlegges det at siktede har erkjent straffeskyld og samtykket til tilståelsesdom».

Fengsel, bot og tap av førerrett

Retten kom fram til en bot på 20.000 kroner, noe lavere enn påstanden på grunn av mannens begrensede økonomi som pensjonist.

Påstanden om 27 dagers fengsel ble tatt til følge. Så også tap av førerretten i to og et halvt år.

Skal mannen få igjen lappen, må han avlegge og bestå full teoretisk og praktisk førerprøve.

Dette kunne du lese først i papiravisa – last ned gratis!

Les flere saker fra politiloggen i Re.

, ,