Kjøringa her får både politi og nabolag til å se rødt

KLART OG TYDELIG SKILTA: Men flere av de som «bare» skal inn Skinnaneveien, ignorerer rødlyset. Det kan bli dyrt og prikkete. Foto: Stian Ormestad.

Her er det gang- og sykkelsti på gang. Og det er kanskje politikontroller på gang. For her kommer brudda på veitrafikkloven på rekke og rad.

Les også: Hvor vil du at disse skal stå? Sjekk lista til UP-sjefen!

Den nye gang- og sykkelstien fra Bakke mølle til Svinevoll tar nå form. Det er lysregulering og trafikk i ei fil forbi veiarbeidet.

I løpet av ei kort tid ReAvisa står ved lysreguleringa, ser vi hvert fall et titalls tilfeller som ville blitt politi-mat:

LANG LANG REKKE: Det er ofte lange køer på Bispeveien om dagen. Foto: Stian Ormestad.

Sniker seg forbi rødt lys

For hvem har ikke sett de som kommer fram til rødt lys, og likevel kaster seg forbi og inn på Skinnane-veien?

Eller de som kommer fram til rødt lys, og likevel gasser på for å ta igjen halen på køen som har sleppi over før det ble rødt?

Det første er én overtredelse av veitrafikkloven, det andre er to.

Rødt lys betyr stopp – uansett

For uansett er det å kjøre på rødt lys en overtredelse som fører til forelegg og prikker på førerkortet. Også hvis du «bare» svinger av rett etter lysreguleringa og inn over Skinnane.

Hvis du i tillegg gasser på for å ta igjen køen, har du både kjørt på rødt lys og ganske sikkert kjørt fortere enn fartsgrensa på 30 km/t.

Det forteller Torleif Rustad, oppdragsleder i Politiet i Sør-Øst: – Ja, det er ingen tvil om at det er forbudt å passere et rødt lys. Sjøl om du ser det er klart, og sjøl om du skal svinge av rett etter lysreguleringa.

MERKBART MER TRAFIKK: Trafikken over Skinnane har økt og noen av de som kjører her er altfor tunge på gasspedalen, forteller Morten Olsen som bor langs veien. Foto: Stian Ormestad.

Redd for ulykker

Politiet har notert bekymringsmeldinger fra publikum. De har også fått henvendelser om råkjøring på Skinnaneveien.

En av beboerne langs veien, Morten Olsen, har blåst ut sin frustrasjon på Facebook.

– Det er mer trafikk, og de fleste kjører pent. Men det er endel som gir på litt vel mye, og det er ikke greit.

– Dette er en vei mange bruker til å gå og sykle tur på. Vi er redd ulykke, sånn som noen gasser på forbi her.

«Skal bare»….

Tilbake til lokalavisas observasjoner i løpet av ti – femten minutters tid ved krysset:

De fleste stopper på rødt lys, akkurat som man skal. Men nå og da sniker noen seg forbi det røde lyset og inn Skinnaneveien. Da er det fort gjort at nestemann i køen følger på.

I det verste tilfellet fulgte hele fire biler på, på helrødt lys.

KØ: Så tett med biler er det ved lysreguleringa ved Bakke mølle onsdag ettermiddag 12. august. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker fra politiloggen i Re.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

,