Fra arkivet: Poståpneri i Fon gjennom hundre år

POST-FAMILIE: Ekteparet Kari Gutu Holt og Klaus Holt, og søsteren til Klaus Ingegerd Brattestå – alle med et arbeidsliv i postverkets rekker. De står foran et skap fra postkontoret. Kari holder en vekt, Klaus en gammel nøkkel til et postskrin, og Ingegerd holder en papirklype. Foto: Håkon Westby.

Fon hadde eget poståpneri fra 1886 til 1986. Posthuset ligger der enda, ved siden av Vonheim-lokalet, som privatbolig for barnebarn og oldebarn til postbestyreren som fikk det bygd. Navnet var først Foden, i 1889 endret til Fon, og fra og med 1972 med postnummer 3115 Fon.

Denne saken sto først på trykk i ReAvisa på papir (i april 2012).

Les også: Postmann Klaus starta på sykkel i Fon, og avslutter med samme rute snart 55 år seinere.

Første poståpner var Ole Karlsen Holtung, som også dreiv landhandel på Nordre Holtung fram til 1905.

PÅ POSTKONTORET: Ruth Holt og broren Ole Søve foran posthusets inngang. Arkivfoto.

I 1910 solgte han landhandelen til Guttorm Nikolai Holt, og han skulle bli den første i flere generasjoner med postfolk.

Fikk 25 øre og var godt fornøyd med det

Posten hadde Holtung fram til 1911, da overtok Holt, som også kjørte landpostruta i nordre Fon og Kleivakretsen i Våle. I 1916 kjøpte Holt eiendommen Breidablikk, hvor han bygde hus med postkontor i første etasje.

Der var poståpneriet i Fon fra 1919 og fram til det ble nedlagt.

De første åra mens Tønsberg – Eidsfossbanen gikk, henta Holt post på stasjonen tre ganger om dagen. Kåre Holtung forteller at hans far Ole og hans tante Bodil hentet posten for Holt på stasjonen, og fikk 25 øre for jobben, noe de var godt fornøyd med.

Guttorm Holt var ansatt som poståpner i Fon i 44 år, fra 1911 til 1955. Han ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i 1956. Ruth Bergljot Holt overtok jobben etter sin svigerfar, og var poståpner i Fon til 1983.

POSTHUSET I DAG: Det hundre år gamle posthuset er i dag bolig for fjerde- og femte generasjon. Huset ligger rett nord for ungdomslokalet Vonheim i Fon. Foto: Håkon Westby.

Siste poståpner i Fon var hennes svigerdatter Kari Gutu Holt som hadde stillingen til Fon ble nedlagt i 1986.

En ekte post-familie

Fram til sønnen Kristoffer tok over, bodde Kari Gutu Holt og Klaus Holt i det gamle posthuset på Holtung. Her møtte ReAvisa våren 2012 ekteparet, pluss Klaus sin søster Ingegerd Holt Brattestå, alle tre med postskolen og et langt liv i posten.

– Hva husker dere fra posthuset i Fon?

– Husker vi hadde åpent to ganger om dagen: Fra 08.30 til 10.00 og fra 13.00 til 15.00. I pausa sorterte vi posten som hadde kommi fra byen. I rommet med posten var det hyller som vi sorterte i, både det som ble hentet av de som bodde nærmest og det som ble kjørt ut med landpostruta.

Posthuset var enkelt innredet. Først var det et bord som ble brukt. På 1960-tallet kom det en skranke. Den ble senere snudd. – Mor kjørte den nordre ruta, forteller Ingegerd og Klaus, mens Nils Askjer kjørte den søndre. Seinere Anders og Hans Holtung og Leif Kjær.

– Til å begynne med kjørte mor med en blå knallert, en Svidtun. Så tok mor sertifikat og far kjøpte bil. Det var en Peugeot 203.

Morsomt å sykle med posten

PÅ POSTKONTORET: Fra venstre Gabriel Holtung, Gunnar Holtung, Ingegerd Brattestå, den gang Holt, og Guttorm Nikolai Holt. Arkivfoto.

Begge husker godt at de var med på å hjelpe til på landpostruta. – Da la vi i kassene på hver vår side av veien. Så jeg sørga for å sette meg på den sida med færrest postkasser, forteller Ingegerd, – for jeg syns det var fryktelig kjedelig. Da var det morsommere å sykle med posten – det var i feriene.

– Da hendte det at det vanket noen gaver på postruta, forteller Klaus, som ikke kan huske at han syntes det var så kjedelig.

POSTHYLLER: Er fortsatt i bruk – nå i et lagerrom i kjelleren. Foto: Håkon Westby.

– Jeg fikk forresten den gamle postsykkelen etter bestefar, forteller Klaus. – Til å begynne med sykla jeg inni ramma!

Da far Kåre slutta på sjøen, kjørte han landpostruta.

Frimerketelling hver måned, og frimerkeklipping før hver jul

Da posthuset på Fossan ble nedlagt, ble deler av de som sognet dit overført til landpostruta som gikk ut fra Fon.

– Det hendte vi måtte vikariere for mor, den første gangen var jeg nervøs, forteller Ingegerd. Mor måtte et ærend til byen. – Jeg var vel 11 – 12 år og jeg grua meg fælt. Men det gikk bra – så da var det greit seinere også.

De forteller at det var ikke kø på posthuset, men det var stadig folk innom. Mange fikk hjelp av mor til mange ting. Ikke bare postsaker. – Husker at en gang mor var dårlig, så hjalp vi henne med å telle frimerkene. Det skulle gjøres en gang i måneden.

PÅ POSTKONTORET: Posthuset på tampen av tilværelsen som postkontor på 1980-tallet, mens enda posthornet hang på veggen. Arkivfoto.

– Det var litt av en jobb den gangen. Da var det ikke noen kalkulator. Alt måtte regnes ut for hånd.

Før jul hjalp vi til med å klippe frimerker, forteller Klaus.

Et hus fullt av posthistorie

Søskenparet forteller at mora ikke hadde avløsere de første åra. Den første som avløste Ruth Holt var Marit Myhre, som leide i 2. etasje hos dem. Seinere var også Gudrun Skrikestad vikar.

Kari Gutu Holt, Klaus sin kone, ble ansatt som poståpnervikar 1. juni 1983, og hadde jobben fram til nedleggelsen i 1986. Den siste tida var åpningstida fra 10.00 til 14.00.

– Da jeg ble poståpner hadde jeg kjørt i landpostruta fra juni 1979, forteller Kari.

POSTKORT FRA HOLTUNG: Fra 1908, før det nye posthuset ble bygd. Huset til høyre er våningshuset på Nordre Holtung hvor det ble drevet landhandel i mange år. Ole Kristian Karlsen drev her også poståpneri fra 1. september 1986 til Guttorm Holt overtok i 1911. Arkivfoto.

På slutten ble landpostruta overflyttet til Våle postkontor, noe som bidro til å svekke poståpneriet i Fon. Nå er det gamle posthuset lagerrom og de gamle postreolene gjør tjeneste som lagerplass for småting i kjelleren hjemme hos familien Holt.

To av tre jobber fortsatt i posten

Klaus er fortsatt landpostbud. Ingegerd er AFP-pensjonist, mens Kari ble overtallig og jobber i en bedrift i samme bransje.

ReAvisa har fått låne bilder fra Holtung, men savner motiv fra posthuset inni. Det skal finnes bilder – så om det er noen som har slike bilder eller avisutklipp vil vi gjerne ha tips, slik at vi kan vise hvordan det en gang var.

Kilder er Ramnes bygdebok og Poststeddatabasen.

Nøkkel til postskrinet stemplet TØNSBERG 14 II 43. Foto: Håkon Westby.

Fons lakksegl. Foto: Håkon Westby.

Fonstempler.

Kort om poståpneri i Fon:

 • I poststeddatabasen finner vi følgende opplysninger:
  FODEN (nedlagt)
  Poståpneri – Ramnes.
  Opprettet: 1886-07-17
  Nedlagt: 1986-09-14
 • FODEN poståpneri, i Ramnæs herred, Jarlsberg fogderi, under Holmestrand postkontor, ble opprettet ved Kgelig resulusjon av 9.1. og 17.7.1886 med virksomhet fra 1.9.1886. Hadde to ganger ukentlig bipostrute mellom Ramnæs poståpneri om Holmestrand og Vaale, samt gående post mellom Vivestad, Foden og Vaale, i stedet for den tidligere to ganger ukentlige gående bipost mellom Ramnæs og Tønsberg. Sirk. 20, 31.8.1886.
 • Fra 1889 er navnet endret til FON poståpneri.
 • Fra 1.1.1902 ble poståpneriet lagt under Tønsberg postkontor.
 • Ved etablering av nye poststedsgrupper ble post-åpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976. 3115 FON postkontor C ble lagt ned fra 15.9.1986. Ny postadresse: 3112 REVETAL. Sirk. 26, 25.8.1986.
 • Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1888. (3115)
 • Poståpnere/styrere: Landh. Ole Karlsen Holtung 1.9.1886. Landh. og landpostbud Guttorm Nikolai Holt midlt. 1.3.1911, fast 1.4.1911 (f. 1885). Ruth Bergljot Holt 1.9.1955 (f. 1921). Poststyrervikar Kari Gutu Holt vikar 1.6.1983 (f. 1955).

FRA REAVISA-ARKIVET: Denne saken sto først på trykk i ReAvisa, april 2012. Faksimile.

Les også: Postmann Klaus starta på sykkel i Fon, og avslutter med samme rute snart 55 år seinere.

Denne saken sto først på trykk i ReAvisa på papir (i april 2012).

Les flere saker om lokalhistorie i ReAvisa-arkivet.

,