Fire Re-mottakere får til sammen 745.000 kroner

RE-MOTTAKERE: Fra venstre Jan Schøyen fra Stiftelsen Veien Ut, Wenche Lie Jacobsen fra Fon ungdomslag, Ole Bendik Kviler fra Våle ungdomslag, og Sparebankstiftelsen DNBs kontaktperson i Vestfold Bjørg Ormestad Rasmussen. Representant fra Hjerpetjønn vel meldte avbud på grunn av kjøreforholdene tirsdag 3. desember. Foto: DNB sparebankstiftelsen.

Fon ungdomslag, Våle ungdomslag, Hjerpetjønn velforening og stiftelsen Veien ut på Kjønnerød får alt fra 100.000 kroner til 270.000 kroner.

DNB sparebankstiftelsen hadde i kveld sin halvårlige utdeling av midler til gode formål.

GAVMILDE BANK-NISSER: Terje Solvik og Hanna Kirsebom Aronsen i DNB styrte utdelingen – med nisseluer på hue.

Og fire av mottakerne kommer fra Re:

Fire gode formål

Stiftelsen Veien ut på gamle Kjønnerød gård får 175.000 kroner til sitt rehabiliteringsarbeid av rusavhengige, og disse pengene skal gå til seilturer for brukerne.

Rett nedi gata får Hjerpetjønn vel 100.000 kroner til fortsatt rehabilitering av forsamlingslokalet i grenda. Pengene skal gå til diverse utstyr som trengs på huset.

Våle ungdomslag får 200.000 kroner til fortsatt oppussing av Fjellborg, og pengene skal gå til til nytt elektrisk anlegg.

Og Fon ungdomslag får aller mest av alle Re-mottakerne i denne utdelingen: Hele 270.000 kroner som skal gå med til å ta vare på Vonheim.

Neste søknadsfrist er 1. februar, informerer DNB sparebankstiftelsen, som oppfordrer lag og foreninger om å søke midler.

Støtter aktiviteter for barn og unge

Stiftelsen oppgir sjøl at hele en av tre søknader i denne runden ble innvilga. Stiftelsen presenterer seg slik:

«Sparebankstiftelsen DNB bidrar til meningsfylt aktivitet for barn og unge innen fire formålsområder: – Idrett og lek, kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv.

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper møteplasser, utløser dugnad og medvirkning – frivillighet, fremmer mestring og læring – ferdigheter, utvikler rollemodeller – forbilder».

Les mer om DNB sparebankstiftelsen i ReAvisa-arkivet.

, ,