Leserinnlegg: Lett å gjøre en klimaforskjell!

Alvoret i klimakrisa griper om seg, skriver Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport, Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

9. september er det kommunevalg. Alvoret i klimakrisen griper om seg. Engasjementet gir seg utslag i klimastreik og klimabrøl.

Men fortsatt spør mange: Hva kan jeg egentlig gjøre? Hva kan mitt lokalsamfunn gjøre? Svaret er enklere enn du tror.

I Norge rammes mange av stadig mer skremmende og kostbare stormer, flommer, jordras, tørke og branner.

Men det viktigste som har skjedd siden forrige valg er at vi har fått flere klimaløsninger som innbyggere, nabolag, næringsliv og kommuner har begynt å ta i bruk!

Teknologiutviklingen har gitt oss blant annet flere elbilmodeller, billigere solceller, plusshus – og elektriske busser, ferjer, renovasjonsbiler, varebiler og gravemaskiner som kan kutte store mengder fossilt drivstoff og utslipp.

Kommunen er den nærmeste offentlige instans i dagliglivet til innbyggere, næringsliv og sivilsamfunn – og dermed den som vet mest om hva lokalsamfunnet trenger og hvordan det kan gjøre størst forskjell i klimakampen.

Når nye kommunestyrer skal ta fatt på klimaarbeidet etter valget, kan de bruke denne sjekklisten for klimatiltak. Her er noen eksempler:

  • Kan du ta utslippsfri buss, bane og ferje der du bor? Fylkene må følge det nasjonale målet om at all kollektivtrafikk skal være tilnærmet utslippsfri innen 2025.
  • Har du lademulighet for elbil hjemme, på jobb, på ferieturen? Noen kommuner støtter lading i borettslag, og regjeringen har lovt en nasjonal støtteordning. Det kan bygges flere hurtigladere i distriktene for både lokal kjøring, gjennomgangstrafikk og turisme.
  • Trengs det flere ladestasjoner for at arbeidsplassen din skal kunne bruke elvarebil og bestille utslippsfri levering av varer og tjenester? Kommunen kan samarbeide med bedrifter om lading og prioritere parkeringsplasser for utslippfri varelevering.
  • Kan du bestille utslippsfri taxi? Fylkene kan stille miljøkrav til alle taxiløyver, og kommunen kan bruke skiltmyndigheten til å prioritere eltaxi på holdeplasser.
  • Er det trygt å sykle der du bor? Kommunen kan bygge trygge sykkelveier og sykkelparkering på kollektivknutepunkter, skoler osv.
  • Kan du sette opp solceller på taket og kanskje bli plusskunde i energiselskapet? Kommunen kan gi informasjon og tilrettelegge.
  • Kan du sortere alt avfallet hjemme og på jobb? Det kommunale avfallsselskapet kan tilrettelegge for økt ombruk, kildesortering og materialgjenvinning, og utrede karbonfangst og -lagring på avfallsforbrenningen.
  • Stiller kommunen klimakrav til alle sine innkjøp slik at de grønneste bedriftene vinner anbudene og kan skape flere arbeidsplasser?

Om alle enkeltpersoner og kommuner etterspør utslippsfrie varer og tjenester styrker vi bedriftene som lager klimaløsningene, bidrar til å omstille fra fossile drivstoff til fornybare teknologier, og vi kutter CO2-utslipp globalt og eksos i nærmiljøet vårt.

Norge har gjennom etterspørsel etter elferger bygget et tidligmarked for dette, som i sin tur styrker vårt maritime næringsliv, som igjen kan selge teknologien globalt.

Kan vi få til det samme for elgravemaskiner? Elsøppelbiler? Smarte ladeløsninger?

For det er så enkelt som at lokal innsats og etterspørsel kan gi globale ringvirkninger.

Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport, Miljøstiftelsen ZERO

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.