Lena Fahre blir direktør for 22. juli-senteret

BYTTER BEITE: Lena Fahre (50), her fotografert i Slottsfjellmuseets lokaler. Foto: Stian Ormestad.

Kunnskapsdepartementet har ansatt Lena Fahre som ny direktør for 22. juli-senteret.

Lena Fahre (50) kommer fra stillingen som direktør for Slottsfjellmuseet, som er en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Tidligere har hun leda Midgard historisk senter i Horten, og mest kjent her hjemme i Re er Lena kanskje for å ha leda Slaget på Re-prosjektet fra starten for drøyt ti år siden.

SLAGET PÅ RE: Planene for den aller første utgaven av Re middelalderdager legges. Lena Fahre leda Slaget på Re-prosjektet fra oppstarten i 2008. Foto: Stian Ormestad.

Kunnskapsministeren: – Glad

Nå skal Lena lede 22. juli-senteret, et læringssenter som formidler minne og kunnskap om terrorangrepet i Oslo og på Utøya.

– Senteret er blitt en læringsarena som kan bidra til å forebygge ekstremisme og fremme demokrati og medborgerskap, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding:

– For Kunnskapsdepartementet har det vært viktig å få en ny direktør som har den kompetansen og drivkraften som trengs for å utvikle senteret videre, og jeg er glad for at Lena Fahre har takket ja til stillingen.

22. juli-senteret ble etablert av regjeringen i 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært ansvarlig departement. Kunnskapsdepartementet overtar ansvaret for senteret 1. juli i år.

Den nye direktøren: – Imponert

– Jeg er imponert over måten de ansatte tar imot de besøkende og formidler terrorhandlingene fra 22. juli, sier den nye direktøren:

– Jeg mener senteret framstår som troverdig og verdig, og jeg er glad for at jeg nå kan være med å videreutvikle dette sammen med de som jobber der, de besøkende, og andre interessegrupper.

Det vil si samarbeid med støttegruppa, AUF, ansatte ved senteret og institusjoner i faglige nettverk, skriver Lena på egen Facebook-side.

Les mer om folk i Re.