Leserinnlegg: Generasjon streik

Hundretusenvis av ungdom har fått nok av rovdrift på jorda ressurser. I velorganiserte aksjoner går de ut i gaten og streiker. De unges engasjement gir håp, skriver Vidar Byholt og Lise Kathrine Holm i Fellesorganisasjonen.

Les også: – Vi er skikkelig stolte over generasjonen vår!

Det gir håp om en bedre og mer bærekraftig verden. Fra Cape Town helt sør i Sør-Afrika til Utqiagvik helt nord i Alaska, streiker barn og ungdom for klima.

En streik drevet av intens frykt for framtida til jorda. Deres framtid er trua. Barn og unge utgjør 25 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtida.

Frykten som driver de unges streik, er en velbegrunnet frykt. De unge har forstått at det vi når står overfor er en global trussel.

Barn og unge som sto foran Stortinget og krevde handling fra Erna vet at matproduksjon, biologisk mangfold og fantastisk natur bare noe av det som nå står på spill.

De har forstått at klimaendringer får katastrofe følger både global og nasjonalt. Om ikke klimaendringene stoppes er trygghet i arbeidslivet, verdens beste velferdsstat, høy tillit mellom mennesker og institusjoner truet her i Norge.

Klimaendringene gjør en urettferdig verden enda mer urettferdig. Når havnivået stiger og vi får mer ekstremvær og ekstrem hete, rammes fattige fiske- og jordbrukssamfunn. Her lever mennesker som allerede er hardt rammet av klimaendringene.

Deres helsesituasjon forverres av matmangel, dårligere matsikkerhet og sykdom. Klimaendringene er et alvorlig tilbakeslag for bekjempelsen av fattigdom. Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom.

De unge krever handling. Handling fra de voksne som sitter ved makt.

Norge har de beste muligheter til å utvikle miljøvennlige løsninger, og vi har penger til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi ansvar fordi vi er med å skape problemet.

Vi har bare en jord. Nå må vi må gjøre som de unge krever, ta vare på jorda vår.

Vidar Byholt                                      Lise Kathrine Holm
Fylkessekretær                                   Fylkesleder
Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.