Henlegger Revac-brannen: – Kan ikke bevise lovbrudd

HENLEGGES: Politiet henlegger etterforskningen av den siste storbrannen hos Revac. Foto: Stian Ormestad.

Snaut ett år etter den siste Revac-brannen, blir saken henlagt hos politiet.

Les også: Varmegang i oppkverna metall er trolig brannårsaken.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Først to og en halv dag seinere, rett over klokka 16.30 tirsdag 29. mai, meldte brannvesenet at brannen endelig var slokt.

Ble det begått lovbrudd i forkant av brannen?

FULL FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET: Brannsikringsjobben har fortsatt i etterkant av den siste brannen, for å unngå en ny brann for pionerbedriften som driver nybrottsarbeid i en krevende bransje. Foto: Stian Ormestad.

Brannen fikk store konsekvenser: Boligfelt og næringsfelt ble evakuert, barnehage stengt, røyk og nedfall fra brannen spredde seg over store avstander.

Men mye funka også langt bedre enn forrige storbrann hos gjenvinningsbedriften. Som for eksempel bassenget som tok vare på slokkevannet så det ble brukt om igjen, og ikke sluppet ut i elveløpet.

Politiet har etterforska brannen med sikte på å avdekke om ledelsen begikk lovbrudd i forkant. Det er Øko- og miljøteamet i Sør-Øst politidistrikt som melder dette til Tønsbergs Blad.

UTVIDER: Revac har fått tillatelse til utvidelse av drifta på Linnestad. Her med lokalpolitikere fra Re på besøk. Foto: Stian Ormestad.

Henlagt «etter bevisets stilling»

Politiadvokat Øyvind Waale Hellenes forteller at saken er henlagt «etter bevisets stilling»:

– Det skjer etter at det er foretatt en rekke etterforskningsskritt. Henleggelsen blir gjort da politiet ikke finner det bevist utover enhver rimelig tvil at selskapet har opptrådt uaktsomt vedrørende sine plikter til å hindre, stanse eller begrense forurensning eller brann.

I motsetning til ved forrige storbrann, der tre i Revac-ledelsen ble dømt til fengselstraff og bedriften ble dømt til millionbøter, har ikke Fylkesmannen anmeldt Revac for brudd på forurensningsloven denne gang.

Det underbygger henleggelsen, ifølge politiadvokaten.

LANG SLOKKEINNSATS: Brannvesenet brukte to og ett halvt døgn på å slokke Revac-brannen sommeren 2018. Foto: Stian Ormestad.

Full fokus på brannsikkerhet

Konklusjonen hos påtalemyndigheten er med det den motsatte av tiltalen og den knusende dommen etter storbrannen i 2014, noe som rimer godt med rustingen av Revac for å nettopp unngå en ny storbrann:

I etterkant av den forrige storbrannen sørga Revac-ledelsen for at det ble installert nye og moderne brannvarsling- og slokkesystemer, spesielt tilpassa driften på det nye anlegget.

Den jobben har fortsatt i etterkant av den siste brannen, for å unngå en ny brann for pionerbedriften som driver nybrottsarbeid i en krevende bransje, som trengs og som stadig er i vekst.

Brannvesenet: Revac-brannen er slokt!

Varmegang i oppkverna metall er trolig brannårsaken.

Fylkesmannen: – Godt samvirke under Revac-brannen.

STOR BEDRIFT: Revac AS er blant de aller største i sin bransje i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger på Linnestad i Re. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om Revac i ReAvisa-arkivet.