Hvor mange blir sjuke av drikkevannet i Re?

https://vimeo.com/291904849

RE: – Vi trenger denne kunnskapen for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i framtida.

Les også om kokevarsel på kokevarsel på Krakken.

I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesyke av å drikke vann fra springen – med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding til ReAvisa:

– Siden de færreste går til lege for dette, veit vi ikke hvor mange som blir sjuke av drikkevannet. Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke?

DRIKKEVANNSTUDIE I RE: Som en del av et nasjonalt forskningsprosjekt vil forskerne også studere drikkevannet i Re. Foto: Pixabay.

Viktig kunnskap

For første gang skal FHI kartlegge omfanget. Prosjektet skal gjennomføres fram til 2020. 56.000 personer over hele landet inviteres til å delta i undersøkelsen.

På vegne av FHI vil Norsk Gallup i februar ringe opp enkeltpersoner og spørre om de vil være med. Bare de som har tilknytning til et vannverk som forsyner minst tjue husstander med vann vil bli kontaktet.

– Vi trenger kunnskap om hvor mange som blir sjuke for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i framtida, så vi oppfordrer alle som er invitert til å delta, sier forsker og prosjektleder Camilla Svendsen i FHI.

Sjukdomsutbrudd skjer

Bakterier, virus eller parasitter i drikkevannet fører hvert år til sjukdomsutbrudd. Årsaken kan skyldes svikt i vannbehandlingen hos vannverket eller forurensning av vannet under transport fra vannverket til vannkrana hjemme hos folk.

Store deler av vannledningsnettet i Norge er i dårlig forfatning, noe som øker risikoen for at drikkevannet blir forurensa med sjukdomsframkallende mikrober.

– Vannbåren smitte gir oftest ufarlig og forbigående magesyke, og de færreste kontakter lege. Hittil har det derfor ikke vært mulig å fastslå hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge.

Kort om Drikkevannsstudien:

 • Deltakere vil bli tilfeldig trukket ut blant barn og voksne i aldersgruppen opp til 80 år.
 • De som trekkes ut, eller deres foresatte, får et invitasjonsbrev i posten med mer informasjon om studien før de blir kontaktet via telefon.
 • Deltakerne som sier ja til å delta, vil få et elektronisk spørreskjema på epost, i tillegg vil de få et par enkle spørsmål på SMS én gang i måneden i tolv måneder.
 • Når studien avsluttes, får deltakerne et siste spørreskjema på epost.
 • Spørsmålene på SMS vil handle om hvor mye vann deltakeren eller barna har drukket, om de har hatt symptomer på magesyke (diaré og/eller oppkast) og hvor lenge plagene i så fall varte.
 • Både de lokale og nasjonale resultatene ventes ferdig i 2020.
 • Drikkevannsstudien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Kort om drikkevannet i Norge:

 • Det er totalt cirka 1.500 vannverk som forsyner 50 personer eller flere med drikkevann.
 • De aller fleste forsynes fra overflatevann (ca 90 %). De resterende 10 % forsynes fra grunnvannskilder.
 • Omtrent 70 % av vannverkene er offentlig eid og forsyner ca 95 % av befolkningen.
 • Omtrent 30 % av vannverkene er stort sett små, private andelslag som forsyner 5 % av befolkningen.
 • En stor andel av vannverkene er små – ca 60 % forsyner færre enn 500 personer.
 • Omtrent en tredjedel av vannet går tapt som følge av lekkasjer på vannledningsnettet.
 • Årlig blir rundt 0,7% av vannledningsnettet fornyet.
 • Med nåværende utskiftsningsgrad vil det ta 143 år før vannledningsnettet er utskiftet.

Les også om kokevarsel på kokevarsel: – Så var det på’n igjen…

,