Alfred Ringdal hedres: – Takk for en fantastisk innsats!

LANG OG TRO TJENESTE: Knut Svendsen til venstre og Stig Berntsen til høyre takker Alfred Ringdal i midten. Foto: Håkon Westby.

BERGSÅSEN: Alfred Ringdal har leda fotballgruppa i Ramnes IF med ei stødig hånd i hele 17 år, men nå leveres lederklubba videre. Han ble takket av med gode ord, blomster og en liten gave på årsmøtet.

Les også: Alfred Ringdal er årets Ridder av Re.

Alfred Ringdal (71) ble hedret for innsatsen han har nedlagt for idretten i Ramnes generelt, og fotballen spesielt, gjennom alle år.

Det skjedde på årsmøtet til Ramnes IF fotballgruppe i Underetasjen onsdag 13. februar.

RIDDER AV RE: Alfred Ringdal ble slått til Ridder av Re – en hedersutmerkelse tilsvarende æreborgertittel i byene rundt Re – i 2017. Arkivfoto.

Kvalitet i alle ledd

Alfred er en ildsjel for det lokale idrettslivet.

Den tidligere rektoren på Ramnes skole har brent for å legge til rette for at barn og unge får være i aktivitet, og han har hatt full fokus på kvalitet i alle ledd sammen med resten av Ramnes IF.

Ramnes IF har fått godkjent kvalitetsklubb-stempelet, noe som betyr at man fortløpende må skolere og kompetanseheve nye styremedlemmer og trenere/lagledere. Våren 2018 ble det arrangert klubbdommerkurs.

Årsberetningen fra fotballstyret og undergruppene vitner om stor aktivitet og god økonomisk drift:

Gruppa har tjue barnefotballag i sving, og kan skilte med en økning av reine jentelag.

Fått gjort unna mye!

ALFREDS CORNER: Da Alfred Ringdal slutta som rektor ved Ramnes skole, ble han hedret som en idrettsglad rektor bør hedres: Med ballbinge, og skiltet «Alfreds corner». Foto: Håkon Westby.

Fotballgruppa arrangerte Tine Fotballskole i vinter- og høstferien, og sommerfotballskole like etter skoleslutt i juni. Med gode instruktører fra toppfotballlinja ved Re videregående skole og strålende sommervær ble det en suksess.

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE: I 2011 ble Alfred Ringdal overrakt Kongens fortjenestemedalje av ordfører Thorvald Hillestad. Foto: Håkon Westby.

Fotballgruppa har arrangert Ditt Klubbhus-cup, Ramnes-cup, Jentenes dag og Barnehagenes dag.

Det siste året har det blitt jobba med lagerdelen under tilbygget ved idrettsbygget, midtskillenett i Meny arena, nye ballfangernett på Meny Stadion, det er lagt kunstgress i skråningen mellom 5-erbanene og Meny Stadion.

Det er blitt reparert flettverksgjerdene, innkjøp av ballbinge som skal settes opp sør for Meny Stadion.

Kommunesammenslåing: «Ting tar tid»

Samarbeidet med kommunen har blitt vanskeligere, idet en del av teknisk etat er overført til Tønsberg, noe som gjør kommunikasjonslinjene lengre og ”ting tar tid”, står det i årsberetningen.

Valget ble leda av valgkomiteens leder Kjell Folkvord, som måtte finne en ny leder etter Alfred Ringdal. At han avslutter en lang og tro tjeneste på 17 år som leder for fotballgruppa, gikk ikke upåaktet hen.

Det ble gode ord, gaver og blomster, sammen med en stor takk fra idrettslaget.

En stor dugnadsmann

TAKKER GJENNOM LOKALAVISA: – Det har vært så mange henvendelser fra små og store at det er umulig å få sendt takkekort til alle. Derfor vil vi takke gjennom lokalavisa. Det har vært en støtte som har varmet veldig i ei vanskelig tid, forteller Alfred i ReAvisa august 2010. På dugnad fikk han et tre over seg, og ble livstruende skadet. Faksimile.

Alfred takker tilbake for fine år. Han har vært med i styre og stell i alle år, og de sammenhengende siste 17 år som leder for fotballgruppa.

TAKKET AV: Tom Sandberg går også ut av styret, og ble takket av med blomster. Her sammen med Alfred Ringdal i sekretæriatet under en av mange, mange fotballturneringer i Bergsåsen. Foto: Håkon Westby.

Han forteller litt om den første tida i Ramnes, da han blant annet fortsatt pendlet til Langevåg for å spille serie og cupkamper for Langevåg.

De kom helt til 4. runde og blei slått ut av HamKam, mimrer Alfred, som etter å ha avslutta sin egne aktive karriere har brukt mesteparten av fritida på å tilrettelegge for nye generasjoner.

Det er ikke første gang Alfred hedres. Da han slutta som populær rektor på Ramnes skole, ble han hedret med «Alfreds corner», han fikk overrakt Kongens fortjenestemedalje i 2011, og i 2017 ble han slått til Ridder av Re.

Nytt styre på plass

Valgkomiteen fant kandidater til alle verv, som ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret har denne sammensetning:

Stig Berntsen, leder, valgt for ett år, Torbjørn Kristiansen, nestleder, ny for to år, Kasserer Knut Svendsen, ett år igjen, sekretær Janne Kihle, gjenvalg for to år, medlemmer: Ida Hvaale Fjeldberg, gjenvalgt for to år, Kjetil Venås, ny for to år, Espen Himberg, ett år igjen, og Matjaz Kmetec, ny for to år.

Les også: Alfred Ringdal er årets Ridder av Re.

Les mer om sport i Re.