Åpent møte for pårørende til personer med demens

INVITERER TIL PÅRØRENDEMØTE: Virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe, Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Hva er viktig for deg som pårørende til en med demens? Det vil virksomhetslederen vite. Og kanskje er det behov for pårørendegrupper i Re.

Les også: Kreftkoordinatoren i Re inviterer til pårørendekveld på Re helsehus.

Virksomhet helse og omsorg inviterer til åpent møte for pårørende til personer med demenssykdom, onsdag 30. januar klokka 18.00, i Seniorsenteret i Re helsehus.

Charlotte B. Revaa, leder for demensomsorg, og Ingerd S. Backe, virksomhetsleder, vil først ønske velkommen med litt info om bakgrunnen for møtet.

«Den nye pappa»

Deretter vil Anita Nilson Skjeggerød, spes. vernepleier ved demensomsorg, og Gro Hansen, kulturkoordinator, snakke om «Hva er demens?».

Celine Haaland-Johansen, pårørende, vil snakke om hvordan det er å ha en demenssjuk pappa: «Den nye pappa».

Biblioteket til Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse (på Granli) viser hva de kan bidra med – ved Vigdis Knutsen og Katharina Einarsen Enne, bibliotekarer.

Det vil også bli delt erfaringer fra pårørendearbeid i Lardal og Larvik, ved Kari Gudbjørgsrud, spes. hjelpepleier ved demensomsorg i Re.

Hvilke tilbud vil lette hverdagen?

– Hva er viktig for deg? Vi tar opp spørsmål og synspunkter fra de frammøtte, informerer virksomhetslederen.

– Vil det for eksempel være behov for pårørendegruppe framover? Hvilke tilbud vil lette hverdagen for deg?

Det serveres rundstykker, kaffe og te. Arrangøren vil gjerne at interesserte melder seg på per epost til barbro.myrvang@re.kommune.no.

Virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe kan kontaktes for mer info om møtet på epost ingerd.backe@re.kommune.no eller på telefon 970 19 017.

Les flere saker fra Re helsehus i ReAvisa-arkivet.

,