Har noen du er glad i kreft? Kreftkoordinatoren i Re inviterer til pårørendekveld på Re helsehus.

STÅR TIL DISPOSISJON: Kreftkoordinator i Re Ingvill Stordal og fysioterapeut ved Frisklivssentralen i Re Sylvia Aaland vil se på muligheten for å opprette selvhjelpsgrupper her i Re. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Så mange som en av tre er i befatning med kreft til enhver tid, enten de er sjuke sjøl, har sjukdommen i familien, eller har nære venner med kreft.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa – last ned gratis.

Kreftkoordinator i Re Ingvill Stordal og fysioterapeut ved Frisklivssentralen i Re Sylvia Aaland veit hvor viktig det er med informasjon, likemannsgrupper og trening når kreftsjukdommen rammer. For mange gjør dette krisa lettere å takle.

Men hva med de rundt? De som har noen de er glad i med kreft?

Inviterer til pårørendekveld til uka

– Jeg har tenkt på et slikt tilbud lenge, og nå realiserer vi det. Det blir en åpen kveld 22. januar på seniorsenteret ved Re helsehus, fra klokka 18.00 – 19.30 med overskrifta: «Hvordan er det å være pårørende til noen som har fått kreft?», forteller Ingvill til ReAvisa.

Der vil det bli gitt noen svar, tips og vink: Hjelp til selvhjelp – hvordan kan man gjøre en forskjell? Det blir delt erfaringer fra selvhjelpsgrupper i Tønsberg. Og møtet er med tanke på å kunne opprette selvhjelpsgrupper også her i Re.

– Det er viktig med tilbud der folk bor. Det er ikke langt til Tønsberg, men det er likevel en del som ramler av på veien. Her på Re helsehus er det en lav terskel, alle veit hvor vi er, og kompetansen er samla på et sted, forteller Ingvill til ReAvisa.

Hun har som kreftkoordinator oversikt over alle tilbud som finnes, både på eget hus og utenfor: – I Re har vi grupper som treffes for en prat, vi har trimgrupper – alt fra korte gåturer sammen til fullt treningsopplegg, forteller Sylvia.

Her kan kreftrammede – både de som er sjuke og de som har vært gjennom kreftbehandling – samles for sosiale sammenkomster i likemannsgrupper.

Kreftkoordinatoren har hele oversikten over alle tilbud som finnes

Ingvill har også støttesamtaler med kreftpasienter og pårørende, og noen ganger er det behov for mer. Noen ønsker en samtale med sognediakon Ole Hafell, andre blir satt i kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Det finnes også mange kurs og opplegg å følge, for eksempel: «Kurs i mestring av belastning» – som er for både kreftpasienter, pårørende og alle andre som opplever en krise, starta opp 10. januar på Re helsehus.

Re er også med i «Aktiv mot kreft»-prosjektet. Fysisk aktivitet har vist å gi en god effekt, og Frisklivssentralen skal hjelpe til å legge til rette for det. Utenfor helsehuset og kommunegrensa finnes det også mange tilbud, som forskjellige institusjoner.

Ingvill har som fagperson på området hele oversikten. – Ingen kommer til meg og får en hel haug med brosjyrer i handa – «dra hjem og les!» Min jobb er å ta en prat, finne ut hva som kan passe, og gi noen anbefalinger.

Håper stillingen består i den nye kommunen

En kreftkoordinator er mellomleddet mellom pasienten og de pårørende, og alle de forskjellige tilbudene som finnes.

– Det kan være vanskelig å manøvrere seg fram i dette landskapet, og få oversikt over hva som finnes og hva som passer for akkurat meg og mine. Det er min jobb å hjelpe til med det, forteller Ingvill.

Det er ingen automatikk i at kreftpasienter og pårørende settes i kontakt med kreftkoordinatoren, men mange blir anbefalt å ta kontakt etter besøk hos fastlegen, for eksempel. Men det kreves ingen henvisning, alle kan ta kontakt.

Ingvill har en 50 prosent stilling, der 20 prosent av lønns-utgiften er dekka av Kreftforeningen. Den andelen blir fasa ut og kommunen må ta hele regninga, men Ingvill håper stillingen får bestå. Både nå i 2019 – og i 2020 da Re er blitt en del av Tønsberg.

– Det er en kreftkoordinator i 100 prosent stilling i Tønsberg per i dag, og hun har mer enn nok å finne på, det samme har jeg. Vi er godt i gang med et samarbeid allerede, og ser at vi trenger den tida vi har – begge to.

En av tre er berørt av kreftsjukdom

Og kanskje blir kreftkoordinatoren enda viktigere framover:

Fra før av har helsetjenesten et fast opplegg på hva som skal skje når fastlegen tar i mot en pasient med mistanke om kreft. Hele veien fra fastlege til sjukehus og behandling skal følge et fast opplegg.

Nå blir det et opplegg for returen hjem også: «Pakkeforløp hjem».

– Mange lever med kreft eller må leve med seinvirkninger etter behandling. Mye av det opplegget vi allerede har i Re, samsvarer med kravene i de nye reglene for «pakkeforløp hjem» som sier noe om oppfølging etter behandling.

Kreftkoordinator-stillingen ble oppretta i 2014, og i løpet av tida som har gått har Ingvill hatt kontakt med mange reinger i krise – både de som er sjuke sjøl og pårørende. Til enhver tid står rundt 30 kreftpasienter på lista hennes, noen krever mer oppfølging – andre mindre.

– Behovene er veldig forskjellig, men jeg er der for de som trenger meg.

Lavterskeltilbud for alle – også pårørende

– Alle veit hvor Re helsehus er, og det er bare å ta kontakt. Jeg kommer også på hjemmebesøk. Dette er et lavterskeltilbud, understreker Ingvill.

Alle som er berørt av kreftsjukdommen kan ta kontakt.

– Vi veit at det til enhver tid er en av tre nordmenn – og reinger – som er i befatning med kreft. Enten de er sjuke sjøl, eller har noen i familien eller nær omgangskrets som er sjuke. Kreft gir store ringvirkninger i samfunnet vårt.

Derfor er den planlagte pårørendekvelden tirsdag 22. januar ment for alle som er rammet, både nær familie – men også nære venner.

– Alle som har noen de er glad i med kreft, og som søker informasjon og støtte, forteller Ingvill og Sylvia som forsikrer at de er i rute med forberedelsene til pårørendemøtet.

For mer info og påmelding kan alle interesserte ta kontakt med Ingvill på telefon 40 91 19 89.

I RUTE: Ei snau ukes tid før pårørendemøtet på Re helsehus er alt i rute, kan arrangørene forsikre. Foto: Stian Ormestad.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa – last ned gratis.

Les flere saker fra Re helsehus i ReAvisa-arkivet.

,