Seniorgruppa på Brår legges ikke ned likevel: – Jeg er stolt, og synes det er fint!

VIKTIG TILBUD: Seniorgruppa er et viktig tilbud for Anlaug Sibbern (61) og alle de andre beboerne på Brår. Nå beholdes tilbudet, som var foreslått lagt ned fra 1. januar 2019. Foto: Privat.

REVETAL: Et enstemmig kommunestyre vil likevel beholde seniorgruppa på Brårsenteret, og dropper innsparingen på 440.000 kroner. Anlaug, som ble nevnt flere ganger i debatten, har all grunn til å være stolt.

Rådmannen foreslo å legge ned seniorgruppa fra 1. januar 2019, med en innsparing på 440.000 kroner. Og innsparingen ble banka gjennom både den ene og den andre instansen – før det var bråstopp i kommunestyret:

BLOMSTER: – FrP gikk i front og fikk med seg SP, AP og Høyre på et felles forslag om å opprettholde seniorgruppa på Brår. Det ble et enstemmig kommunestyre med på, skriver Bente T. Brekke (FrP) på sin Facebook-profil. – I dag fikk jeg en oppmerksomhet på vegne av oss som har engasjert oss; En flott rose bukett, og en krukke med peppermyntebad og fotsalt. Et produkt de lager. Foto: Privat.

– Vi fikk nok med oss denne saken her litt seint, innrømmer Svein Holmøy (SP). 

– Vær så snill å ikke ta bort det lille som kan være et lyspunkt i hverdagen!

For det var per epost, ikke lenge før kommunestyremøtet, at våre folkevalgte ble klar over innsparingsforslaget:

Anlaug, en lettere psykisk utviklingshemmet dame på 61 år, ble nevnt flere ganger i debatten. Det var etter at våre folkevalgte fikk denne eposten fra en pårørende:

«Anlaug bodde tidligere i Konvallstien, det var bolig som var innredet slik at det var fire leiligheter med fellesrom i midten. Anlaug kunne åpne døra fra stua si rett inn til fellesrommet. Det betydde at hun kunne være hos seg sjøl, men likevel oppleve at hun hadde selskap fordi hun visste/hørte at det var noen andre i huset.

Det er mye angst og redsel i å være alene, på Brår er hun for mye alene og er for ofte redd eller engstelig. Sjøl om hun er stolt av leiligheten sin og glad for å ha egen bolig, så skulle det gjerne vært kortere avstand til fellesstuer og felles oppholdsrom. Og bygningsmassen på Brår kunne med fordel vært justert for å ivareta dette behovet på en bedre måte.

Så hører jeg at seniorgruppa på Brår skal legges ned, kan det stemme? Dette er et av få tilbud på huset, og siden det er på huset kan beboeren ha tilgang til tilbudet på egne premisser.

Det vi stort sett alle trenger er enkle sosiale omgangsformer i hverdagen, med mennesker vi er trygg på. Vær så snill å ikke ta bort det lille de har som kan være et lyspunkt i hverdagen», skriver Anlaugs søster, Marit Sibbern.

STOLT OG GLAD: Anlaug Sibbern (61) er glad for at tilbudet består. Foto: Privat.

– Nå må vi ta vare på dem!

Bente T. Brekke (FrP) forteller at hun ble skremt da hun oppdaga innsparingsforslaget. Det var hun som fikk fart på helomvendingen. Partifelle Frode G. Hestnes (FrP) tok også i bruk store bokstaver: – Et hån, mener han.

– Jeg må si jeg får en vond følelse. Det er disse menneskene vi tvangsflytta. Og jeg tør å bruke ordet tvangsflytta, for det var med stor overtalelse at vi flytta dem fra Konvallstien til Brår.

– Og etter at vi flytta dem mot sin vilje, klarer vi ikke å gi dem det tilbudet vi har lova dem: Vi klarer ikke å få fellesområdene til å fungere så godt som de gjorde der de flytta fra. Og nå skal vi kutte det som faktisk funker?

Beboerne som er flytta til Brår er av de første som ble bosatt gjennom HVPU-reformen, og de har tidligere bodd i leiligheter i Ramnes og Våle. FrP får med seg resten av kommunestyret på at dette tilbudet er viktig – på tvers av alle politiske skillelinjer ellers:

Heming Olaussen (SV) var, i likhet med resten av kommunestyret, ikke vanskelig å overtale: – Her snakker vi om de som er mest avhengig av kommunen for å leve et godt og verdig liv. Vi kan ikke spare her.

FIKK SJOKK: En av de første som løfta saken var Bente T. Brekke (FrP). – Denne gruppa trenger virkelig å bli tatt bare på! Foto: Privat.

Fant en slags inndekning i et stramt budsjett

Inndekning i et fellesforslag fra SP, AP, H og FrP var ikke lett å finne i et stramt budsjett. Den ble av en teknisk art:

Noe skal dekkes inn gjennom en oppjustert forventa avkastning av fond, og resten skal hentes inn gjennom kutt i ikke-lovpålagte tjenester, uten nærmere presisering av hva det blir.

– Vi kan ikke bare prioritere nye, fine bygg. Vi må ta vare på dem som skal bruke de nye, fine bygga, også. Og denne gruppa trenger virkelig å bli tatt bare på!, oppsummerer Bente T. Brekke (FrP) konsensusen i kommunestyret til ReAvisa.

– Veldig stas, mener Anlaug som har fått blomster og hyggelige ord etter kommunestyre-vedtaket.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,