Leserinnlegg: Når kommunesammenslåinga koster

KOSTBAR KOMMUNESAMMENSLÅING? Heming Olaussen (SV) liker ikke alt han leser i budsjettet for 2019 – der prisnivået i Re justeres i retning nivået i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Koster kommunesammenslåinga med Tønsberg mer enn den smaker? Spørsmålet kan stilles, mener Heming Olaussen (SV).

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Sjøl er jeg aktiv deltaker i prosessen, som medlem av Fellesnemnda. Re SV var i mot at Re skulle nedlegges til fordel for ei sammenslåing, og vi vant både folkeavstemminga og lokalvalget på det standpunktet.

Da nederlaget i kommunestyret noen måneder etter var et faktum, valgte vi å se offensivt på situasjonen, og gå inn i den videre prosessen med det for øyet å sikre at nye Tønsberg skal bli en god velferdskommune for alle – også for alle reinger.

Status så langt er tja, og både-og. Re sine medlemmer i Fellesnemnda har jobba aktivt for å sikre at Tønsberg skal bli en god kommune, for eksempel i eldreomsorgen, og en åpen kommune – f.eks. i byggesaksbehandlinga.

Der har vi stått sammen, og vunnet flertall ved hjelp av bl.a. Tønsberg SV sin representant.

Men nå er tjenestene analysert og forskjellene mellom Tønsberg og Re er kommet på bordet. Herunder prising av de kommunale tjenestene.

Det er foretatt ansettelser av kommunalsjefer (og ikke kommunaldirektører – bra!), og nå skal det ansettes virksomhetsledere. Her blir det garantert både vinnere og tapere.

Det som bekymrer meg mest, er forskjellen i prisnivå mellom de to kommunene, på sentrale tjenester som SFO, barnehage og kulturskole. For å tette gapet, har rådmannen allerede i år – til budsjettbehandlinga i kommunestyret 11. desember – foreslått å øke både SFO og kulturskolen med ca. 1.700 kr. i året pr. barn.

I tillegg skal leie av musikkinstrumenter bli vesentlig dyrere. Også i barnehagen blir det litt dyrere for enkelte. For en familie med to barn som er i SFO eller kulturskolen blir altså prisøkninga på 3.400 kr. pr. år.

SV mener dette er uakseptabelt.

Vi mener også dette vil ha en sosial profil, der de med dårligst råd faller utafor – stikk i strid med alle politiske målsettinger om inkludering.

SV vil fremme forslag som annullerer denne prisstigninga. På sikt mener vi SFO bør bli gratis, slik at alle har råd til å gå der.

Vi er også bekymra for at lønnskostnadene vil skyte i været ved sammenslåinga: Et foreløpig estimat fra rådmannen anslår en merkostnad på ca. 10 millioner kr. ved samordning av lønnsnivået i Re og Tønsberg.

Hvor skal de pengene tas fra? Tønsberg har i hvert fall ikke noen spesielt god økonomi – der foreslår rådmannen å kutte i i alt 15 mill. kroner tjenester til barn og unge og i psykiatrien.

Og det er før den nye kommunen må ta inn over seg at flertallet har lovet å fjerne eiendomsskatten. Da kommer man til å mangle 15 millioner til!

SV mener vi må beholde eiendomsskatten ved overgang til Tønsberg. Det vil gi en merinntekt på ca. 120 millioner kr. pr. år, med et bånnfradrag på 3 millioner kroner.

De pengene vil vi sårt trenge.

Allerede i 2019 er det altså store utfordringer i Re, med forslag til kutt både i psykiatri og miljøarbeid, i sosialtjenesten, i barnehagene og i barnevernet på i alt 3 millioner kroner.

Disse budsjettmidlene vil SV ha inn igjen. Vi foreslår derfor å øke eiendomsskatten i Re med 0,5 promille – dvs. med 1/5 del i forhold til i dag.

For en gjennomsnittsbolig vil dette bety ca. 700 kr. pr. år – eller 60 kr. mnd – under 10 kroner dagen. Alternativet er å kutte i tjenester for de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt – psykisk utviklingshemmete, mennesker med psykiske vansker, barnevernsbarn.

Den solidariteten tror og håper jeg folk i Re vil stille opp på.

Heming Olaussen (SV), medlem av Fellesnemnda Re/Tønsberg.

Les også: Dyrere kommunale tjenester etter sammenslåing?

Les også: Prising av tjenester i Nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.