Sju tonn strøsand til Re-pensjonister før vinteren

SANDBØTTEPRSJEKT: Rake arbeidskarer fra Revetal arbeid og kompetanse (RAK) spar grus i porsjonsposer, som skal deles til pensjonister i hele Re. Alt gjøres på frivillig basis. Foto: Stian Ormestad.

RAMNES: I disse dager spas det grus for harde livet, som skal forhindre at Re-pensjonister sklir og slår seg på glatta til vinteren. I år blir det også lagt gratis brodder i bøtta til nye pensjonister.

Sandbøtteprosjektet er inne i sitt 12. år, som et samarbeidsprosjekt mellom Re kommune og frivillige lag og foreninger.

Det er et av flere tiltak gjennom «Trygge lokalsamfunn», og sandbøtteprosjektet var den aller første konkrete innsatsen tilbake i 2007.

Sju tonn strøsand deles ut

I disse dager spar RAK-gjengen sand i bøtter. Oppstartmøte blir tirsdag 16. oktober. Da møter alle pensjonistforeningene i Re:

Våle og Undrumsdal pensjonistforening, Ramnes pensjonistforening, samt Re Lions og Eldrerådet. I år stiller også Re Rotary opp.

– I år er det 110 nye pensjonister i Re. De får både sandbøtte og brodder levert på døra. I tillegg fylles det poser med sand for å fylle på alle bøttene som gjennom åra har blitt levert ut, cirka 800 poser med sand, forteller Ole Thomassen Grejs, Trygge lokalsfamfunn-general i Re.

– Det vil si at hele sju tonn strøsand deles ut av frivillige hender. Et godt eksempel på et vellykka samarbeid mellom kommune og frivillige i Re.

Fall og skader på glatta koster mye

Etter ti år med prosjektet ble det evaluert. Det ble klart at vi har hatt en nedgang i skader etter fall på glatta, og spesielt antall hoftebrudd ble sett nærmere på. Det er en viktig skadeindikator, fordi et hoftebrudd koster i tillegg til mye lidelse for den enkelte, også mye for samfunnet.

«Sandbøtteprosjektet er et viktig fallforebyggende tiltak som når ut til alle eldre over 67. Tiltaket er populært. Det ser vi gjennom den stor etterspørselen etter sand hvert år», heter det i evalueringen.

Tall for hele landet viser følgende, ifølge Helsedirektoratet:

«Det er rundt 9.000 hoftebrudd i Norge årlig. 6.000 av disse betegnes som enkle brudd, som koster samfunnet 235.000 kroner i snitt. 3.000 av hoftebruddene er mer kompliserte, som gjerne koster samfunnet i underkant av 700.000 kroner per brudd».

Nye Tønsberg – et fortsatt «Trygt lokalsamfunn»?

Beregninger viser at hoftebrudd koster Norge omtrent 3 milliarder årlig. All forebygging, og hver hofte spart på glatta, sparer både den enkelte og samfunnet.

Etter drøyt ti år med sandbøtte-suksess i Re, skal også vårt «Trygge lokalsamfunn» slås sammen med Tønsberg. Hva da?

Tønsberg kommune ble nylig sertifisert som et «Trygt lokalsamfunn».

– Vi har starta litt refleksjon rundt hvordan denne overgangen skal bli, men ingenting er avgjort, annet enn at det kan bli spennende, sier Ole Thomassen Grejs til ReAvisa.

Les mer om frivillighet i Re.

SNART 1.000 BØTTER: Det er delt ut 800 bøtter allerede, og i år går 110 nye sandbøtter ut. Og alle de nye Re-pensjonistene for også gratis brodder med i bøtta. Foto: Stian Ormestad.

, ,