Tre fra Re er med i ledergruppa for nye Tønsberg

PROSJEKTLEDER OG KOMMENDE RÅDMANN: Egil Johansen har nå sju av åtte på plass i ledergruppa si i nye Tønsberg kommune. Alle går i gang med jobben allerede nå, men tiltrer de nye stillingene reint formelt ved sammenslåingen 1. januar 2020. Foto: Stian Ormestad.

RE/TØNSBERG: Rådmann i Re og to av hans kommunalsjefer blir med i ledergruppa for nye Tønsberg kommune.

Syv av åtte kommunalsjefstillinger i nye Tønsberg kommune er nå besatt etter intern innplassering. Den siste stillingen vil bli lyst ut eksternt, heter det i en pressemelding fra nye Tønsberg kommune.

En viktig milepæl for sammenslåingsprosjektet

LEDERGRUPPA: Fra venstre Trond Wifstad, Geir Viksand, Mette Vikan Andersen, Egil Johansen, Unni Bu, Tove Hovland, Ivar Børre Jostedt (Jan Ronald Eide var ikke tilstede da bildet ble tatt). Foto: Belinda K. Orten, Re kommune.

– Jeg er svært fornøyd med at jeg får med meg dyktige og erfarne ledere i den nye ledergruppa, sier Egil Johansen.

– Dette er en viktig milepæl for sammenslåingsprosjektet, og jeg er trygg på at vi får en ledergruppe som er godt kvalifisert til å lede den nye kommunen og sikre innbyggerne best mulig tjenester.

Han er prosjektleder for sammenslåingen av Re og Tønsberg, og blir rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2020.

Med seg i ledergruppa får han begge dagens rådmenn, to kommunalsjefer fra Re og tre kommunaldirektører fra Tønsberg kommune.

Dette er ledergruppa i nye Tønsberg kommune:

  • Trond Wifstad (56), kommunalsjef for HR. Han er i dag rådmann i Re kommune. Utdannet kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole, Høgskolen i Oslo. Wifstad har tidligere vært kontorsjef i Ramnes kommune og kommunalsjef for stab- og støttefunksjoner i Re kommune. Som rådmann i Re kommune har Wifstad også ivaretatt ledelsen av HR-feltet i kommunen.
  • Unni Bu (63), kommunalsjef for kultur, nærdemokrati og inkludering. Hun er i dag kommunalsjef med ansvar for oppvekst og kultur i Re kommune. Utdannet lærer, og har tilleggsutdannelse innenfor blant annet sosialpedagogikk, skoleledelse og drama med musikk og bevegelse. Bu har også erfaring som lærer, inspektør og rektor.
  • Ivar Børre Jostedt (62), kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring. Han er i dag kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Re kommune. Utdannet lærer fra Notodden lærerhøyskole, og har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Telemark distriktshøyskole i Bø. Jostedt har tidligere vært økonomisjef i både Re og Stokke kommuner, og har blant annet erfaring som økonomikonsulent i Norsk Hydro.
  • Mette Vikan Andersen (50), kommunalsjef for oppvekst og læring. Hun er i dag kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune. Hun er utdannet vernepleier fra Oslo og Akershus vernepleierhøyskole. Har tidligere vært virksomhetsleder for barn og unge i Tønsberg kommune, og har blant annet hatt ulike lederstillinger i Nøtterøy kommune.
  • Tove Hovland (60), kommunalsjef for mestring og helse. Hun er i dag kommunaldirektør for helse og omsorg i Tønsberg kommune. Utdannet fysioterapeut fra Statens fysioterapihøyskole i Oslo, og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Hun har tidligere blant annet vært utviklingsdirektør i Helse Førde HF og kvalitetsrådgiver hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
  • Geir Viksand (56), kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling. Han er i dag rådmann i Tønsberg kommune. Har geografi mellomfag og sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og studier innefor ledelse, innovasjon og demokrati. Viksand har vært ansatt i Tønsberg kommune siden 1999, som spesialkonsulent, økonomisjef, økonomidirektør og kommunaldirektør. Han har også praksis fra Statistisk Sentralbyrå og Aetat.
  • Jan Ronald Eide (57), kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester. Han er i dag kommunaldirektør i Re og Tønsberg kommuner med ansvar for teknisk område. Han har utdannelse fra Varehandelens Høyskole og BI, i tillegg til befalsutdanning fra Forsvaret. Eide har erfaring det private næringsliv, og har blant annet vært adm. dir. i teleselskapet ComHouse og har innehatt ledende stillinger i Shell-konsernet. Han har også vært daglig leder i Tønsberg kommunale eidendom KF.
  • Egil Johansen (62) blir rådmann i den nye kommunen. Han er i dag prosjektleder for sammenslåingen, og har tidligere vært fylkesrådmann i Vestfold fylksekommune og rådmann i både Re og Porsgrunn kommuner. Han har også arbeidserfaring fra olje- og energidepartemenetet, og hatt ulike stillinger innen økonomi og strategi i Aker AS.

Tiltrer 1. januar 2020 – men er allerede i gang med jobben

– Jeg er godt fornøyd med at ledere fra både Re og Tønsberg blir representert i den øverste ledelsen av nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder og kommende rådmann Egil Johansen.

De nye kommunalsjefene vil tiltre i stillingene 1. januar 2020, men får allerede nå en sentral rolle i utformingen av den nye kommunen.

Les også: – Vi tar med oss suksessfaktorene fra Re-prosessen.

Les mer om kommunesammenslåing i Re.