Gave til Ramnes historielag: – Det betyr voldsomt mye!

LUKASSTUA: En av de eldste bygningene i Re, flytta fra Fon på midten av 1980-tallet. Foto: Stian Ormestad.

BRÅR: Ramnes historielag får kjærkommen økonomisk hjelp til å restaurere Lukasstua fra tidlig 1700-tallet – en av Res eldste bygninger.

Totalt får Ramnes historielag 90.000 kroner: Stiftelsen UNI gir 60.000 kroner, og Anders Jahres humanitære fond gir 30.000 kroner.

ÅPEN GÅRD: Årets jubileumsarrangement trakk flere folk enn noen gang – over 2.000 gjester kom til Bygdetunet Brår. Foto: Stian Ormestad.

Fullfinansiert restaureringsjobb

Erik Bjune, som skreiv begge søknadene på vegne av historielaget, forteller om stor glede over gavene, som betyr at restaureringsjobben er så å si fullfinansiert, i kombinasjon med femti dugnadstimer.

Dugnadsjobben går på å rive, rydde og kjøre bort, og generelt bistå snekkerne som kommer for å gjøre jobben, forteller Erik til ReAvisa.

– I et lag med en årlig omsetning på 130.000 kroner, er det klart at 90.000 kroner betyr voldsomt mye, forteller Erik. Historielaget har det meste av inntektene sine fra Åpen gård på Bygdetunet Brår, i tillegg til loddsalg under medlemsmøter, medlemskontingent og tilskudd fra kommunen.

– Det er krevende å skulle ta vare på en eldre bygningsmasse med begrensa midler, så slike gaver kommer veldig godt med!

Reparasjon av råteskader og tilbakesetting i originalstand

LUKASSTUA: En av de eldste bygningene i Re, flytta fra Fon på midten av 1980-tallet. Foto: Stian Ormestad.

Ramnes historielag har rundt 160 medlemmer og drifter Bygdetunet Brår, som var en gave fra gamle Ramnes kommune tilbake i 1982. Tunet består av våningshus fra 1850 som var grendeskole fram til rundt 1900, nevnte Lukasstua, stabbur, smie, kvernhus, hestevandring med mer.

ÅPEN GÅRD: Bygdetunet Brår har husa Åpen gård i tjue år. Foto: Stian Ormestad.

Lukasstua er et av de eldste bevarte bygg i Re. Den sto opprinnelig ved Fon kirke, men ble flytta til Bygdetunet Brår midt på 1980-tallet.

Stua benyttes til møter og kurs for mindre grupper, samt at det har et gammel skolerom utstilt i 2. etasje. Den er blitt reparert og vedlikeholdt på dugnad i flere omganger, men nå må det et større røsk til:

Bunnstokk med mer i svalgang og inngangsparti er råtten og må skiftes. Det må også skiftes en ikke tidsriktig boks i etasjeskille over svalgang. Fire søyler som hviler på bunnstokken må også skiftes.

Jobben starter allerede før vinteren?

Arbeidet vil utføres av et lokalt snekkerfirma med spesialitet på lafting.

Historielaget håper nå at snekkere og dugnadsfolk kan komme igang med jobben allerede seinere i høst, før vinteren kommer.

DUGNAD: Ett par hansker ligger igjen etter dugnad på uteområdene her om dagen. Da ble hekken frisert, blant annet. Seinere i høst skal vinduene få seg et strøk maling. Og Ramnes historielag håper også på å komme i gang med arbeidene på Lucasstua før vinteren setter inn. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker om lokalhistorie i ReAvisa-arkivet.

, , ,