Leserinnlegg: Re kommune må rydde opp i plastforbruket sitt

LESERINNLEGG: Innen nye Tønsberg kommune ser dagens lys bør alle kommunale enheter ha eliminert all bruk av engangsplast og ikke-fornybar plast, mener Heming Olaussen (SV). 

SV fremmet en forespørsel i siste kommunestyremøte i Re vedrørende kommunens forhold til sitt eget forbruk av engangsplast og ikke-gjenvinnbar plast.

PLAST-ENGASJERT: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Den lyder slik:

«Hele landet med statsministeren i spissen har gått mann av huse for å rydde bort plast fra strendene og i havet. Over hele verden er dette et problem og en viktig sak. Vi bør alle feie for egen dør først. Har Re kommune en policy internt i egen kommune for å avskaffe bruk av engangsplast og ikke-fornybar plast? Hvis ikke, bør ikke kommunen snarest skaffe seg en?»

Rådmannen svarte i kommunestyret 11.9. at kommunen ikke har noen slik policy. Han lovte imidlertid å ta tak i saken, og i første omgang kartlegge bruken i kommunens ulike virksomheter. Det er bra.

Samtidig er det svakt at kommunen ikke er mer pågående og offensiv når det gjelder det samfunnsproblemet som plastforsøpling er. Vi har alle sett bildene av hvalen som var full av plast, av strender tilgriset av plastsøppel, og vi har hørt om mikroplasten som kommer fra plastgranulaten på kunstgressbaner.

Nå finnes det gjenvinnbar plast, men storsamfunnet ved Regjeringa og Stortinget har satt søkelys på dette samfunnsondet, og i mange kommuner er det vedtatt strategier for å eliminere eller minimere forsøplinga fra plast som engangsbestikk, plastposer, kunstgressbaner o.l.

I Re tok SV før sommeren et konkret initiativ overfor Menys Martin Gran, som stilte velvillig opp, og lovte at deres butikk i løpet av ett år skulle ha halvert bruken av plast. Det er positivt, og viser en framoverlent holdning til problemet.

Tilsvarende burde Næringsforeninga i Re ta opp dette og få fram initiativ i andre butikker med omfattende og unødig bruk av plast, som Power, Jernia og andre. Krav om reduksjon og eliminering av unødig plastbruk vil komme – det er bedre å gå foran enn å komme slepende etter.

Være en del av løsninga, ikke en del av problemet.

Tønsberg kommune og næringslivet i Tønsberg bør også ta tak i problemet. Alle bør grave der de står – kartlegge omfanget, og deretter finne løsninger. Kommunene bør gå foran, for der skal det ikke stort mer til enn en ordre fra rådmannen eller ordføreren til før dette kan ordnes.

Litt tid trengs, men innen nye Tønsberg ser dagens lys 1.1.2020 bør alle kommunale enheter ha eliminert all bruk av engangsplast og ikke-fornybar plast.

Den nye kommunen har i sitt politiske grunnlag at den skal være en foregangskommune på miljø. Da bør man hive seg i skjekene og ordne opp.

Ikke minst bør man se hvilke ressurser man har i form av barnehage- og skolebarn. Det er de som skal arve denne jorda, så sett noen «miljødetektiver» på saken, så tenker jeg voksnes forsøpling vil komme under lupen.

Dette er bare spørsmål om vilje, og kanskje litt kreativitet. Den finnes, det er jeg overbevist om!

Heming Olaussen (SV),
kommunestyrerepresentant i Re.

Her kan du lese flere leserinnlegg.