Må i fengsel etter dødsulykken i Bjerkeveiskillet

REKONSTRUKSJON: Dette så kvinnen i 50-åra fra sin synsvinkel, ifølge rekonstruksjonen den siste fredagen i mai. Hun hadde fokus retta mot bilen bak motorsykkelen. Foto: Stian Ormestad.

BJERKEVEISKILLET: Kvinnen i 50-åra er idømt fengselsstraff, hun mister førerkortet i tre år, og hun må betale både erstatning og oppreisning til foreldrene, pluss saksomkostninger.

Det var i fjor sommer, lørdag 29. juli 2017, at en 17 år gammel Undrumsdal-gutt kom kjørende på en lett-MC fra Revetal og nordover på Bispeveien.

ÅSTEDSBEFARING: Politiinspektør Eskil Bredesen. Foto: Stian Ormestad.

I Bjerkeveiskillet kom ei kvinne i 50-åra i bil fra Hengsrødveien, så ikke motorsykkelen og kjørte ut på Bispeveien. Motorsykkelen traff bilen i siden, og MC-føreren ble erklært død på stedet. Bilen hadde vikeplikt inn på Bispeveien.

Aktor la ned påstand om 60 dagers fengsel

Påtalemyndigheten tiltalte kvinnen for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, etter straffelovens paragraf 281, i tillegg til paragraf 3 i Veitrafikkloven.

Rettssaken gikk for Nordre Vestfold tingrett i slutten av mai. Den tiltalte sa seg ikke skyldig etter tiltalen. Det er gitt forklaring fra åtte vitner, hvorav to sakkyndige, pluss en åstedsbefaring på rettens siste dag.

Aktor la ned påstand om fengsel i 60 dager og tap av førerrett i tre år. Forsvareren krevde full frifinnelse, subsidiert at den tiltalte skulle behandles på mildest mulig måte.

MC-føreren kan ikke klandres for uaktsom adferd

ÅSTEDSBEFARING: På rettens siste dag ble ulykken rekonstruert i krysset der Hengsrødveien kommer inn på Bispeveien. Foto: Stian Ormestad.

Retten mener at tiltalte har handlet «grovt uaktsomt». Hennes uoppmerksomhet har ikke vært kortvarig, men vedvart over flere sekunder.

REKONSTRUKSJON: Motorsykkelen skulle etter rettens syn være godt synlig – i et «svært oversiktlig kryss». Foto: Stian Ormestad.

Ulykken skjedde da tiltalte skulle kjøre ut på en forkjørsvei med vikeplikt for all trafikk på Bispeveien i slutten av juli i fjor. Det var dagslys, god sikt og tørr veibane.

Bilen var så å si helt ny, uten noen problemer. Det var ikke snakk om alkohol, rus, medisiner eller trøtthet. «Hun følte seg frisk og opplagt», heter det i dommen.

Det ble heller ikke funnet noen feil på motorsykkelen. Motorsyklisten «kan ikke klandres for uventet eller uaktsom adferd», heter det i dommen.

Fokuserte på bilen, men så aldri motorsykkelen

Retten legger til grunn at krysset er «svært oversiktelig»: «Det er ingenting som hindrer sikten i begge retninger».

Tiltalte forklarte i retten at hun så ingen biler fra høyre. Fra venstre så hun en bil langt unna, men la til grunn at hun hadde god tid til å kjøre ut på Bispeveien i retning Revetal.

Tiltalte så ikke motorsykkelen, som lå foran bilen hun hadde fokus på, før hun var uti veien og like før kollisjonen.

ULYKKESSTEDET: Motorsykkelføreren kunne ikke unngå sammenstøtet da bilen kjørte ut i veien rett foran ham. Sammenstøtet skjedde på den gule stripa midt i veien. Foto: Stian Ormestad.

Motorsykkelen var godt synlig

Sjøl om motorsykkelføreren var kledd i svart dress, var det flere grønne og gule felter på dressen og røde felter på motorsykkelen. Lyset var på, og motorsykkelen skulle være godt synlig.

«Etter rettens vurdering var han uansett ikke vanskelig å se over lengre tid, slik at ulykken kunne vært unngått». Å ikke oppdage motorsykkelen regnes av retten som å «ikke ha opptrådd forsvarlig i den aktuelle situasjonen».

Dommen ble forkynt Vestfold-kvinnen tidligere i dag formiddag, torsdag 7. juni 2018. Over 14 sider blir det tegnet et bilde av grov uaktsomhet fra bilføreren i forkant av dødsulykken.

Domfelte er dømt til fengsel i 45 dager og tap av førerrett i tre år. Hun må betale erstatning og oppreisning til foreldrene på totalt rett over 300.000 kroner. Hun må også betale saksomkostninger.

Grunnen til kortere fengselstraff enn aktors påstand er ifølge dommen lang saksbehandlingstid.

Kvinnens advokat var ikke tilgjengelig for kommentar da ReAvisa ringte etter at dommen ble kjent.

Les også: MC-fører døde av skadene.

DØDSULYKKE: Tragedien ramma Re en sommerdag i fjor. Et snaut år etter har dommen falt i Nordre Vestfold tingrett. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker fra politiloggen i Re.

, ,