Leserinnlegg: Re skal fjerne søpla før 2020

SØPPEL: I løpet av vinteren og våren er det blitt kasta masse søppel i Askjerdalen – en ny villfylling som folk reagerer på. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Etter initiativ fra Re SV, har nå både ordfører og rådmann bekrefta at alle villfyllinger skal være fjerna før vi går sammen med Tønsberg 1.1.2020. Det er bra!

Re SV har over tid vært opptatt av at det er svært mange villfyllinger i Re. Altså at det er kasta eller lagt søppel, plast, gamle maskiner, bygningsmaterialer eller annet skrot i naturen.

Vi finner det i veikanter, på landbrukseiendommer, i skogen, langs stier – ja over alt. De er stygge å se på, og det kan være lekkasjer og annen forurensning fra dem.

Så langt har kommunen hatt en passiv holdning til problemet, men i vinter fremmet jeg på vegne av SV en interpellasjon i kommunestyret som satte fart i sakene. Med henvisning til flere formuleringer i den politiske plattformen for nye Tønsberg, fant ordføreren ut at det slett ikke var så dumt å få orden på dette problemet før vi blir en kommune, 1.1.2020.

Jeg refererte til følgende punkter i plattformen: Under pkt. 3, prinsipper for sammenslåingsprosessen: «Kommunen skal være en aktiv samfunnsutvikler». Under pkt. 4, mål for den nye kommunen, under pkt. Vern av …..attraktive natur og rekreasjonsområder, står det: «Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune». Under pkt. 5, særskilte satsingsområder for den nye kommunen: «Aktiv deltakelse av innbyggere, brukere og frivillige organisasjoner».

Ut fra dette var det et poeng for meg å foreslå at man skulle invitere til dugnad for å løse problemet. Bondelaget, andre frivillige organisasjoner, skolene og skoleelevene, samt kommunen bør kunne gå sammen om saken.

Grunneierne har et ansvar for å fjerne søpla, men er noen ganger helt uskyldige i forhold til hvem som har dumpa hva. Uansett trengs det en fullstendig registrering av alle villfyllinger, slik at vi kan gå systematisk til verks når villfyllingene skal fraktes vekk. I dette ligger det jo en del planlegging og logistikk, samt avklaring av økonomisk ansvar.

Vi i SV er veldig glade for ordførerens positive svar på vår invitasjon, og enda bedre ble det da rådmannen svarte på vårt spørsmål i siste kommunestyremøte, der jeg etterlyste planene. Han svarte positivt på alle plan og slo fast at Re skal rydde opp i alle villfyllinger innen 1.1.2020, i et samarbeidsprosjekt slik vi har foreslått.

Kanskje Tønsberg skulle følge Res eksempel? Litt sunn konkurranse om hvem som først blir en «villfyllingsfri kommune» kunne gi en flying start for å realisere et av punktene i vår felles politiske plattform: «Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune».

Re er nesten dobbelt så stor som Tønsberg i areal, og med mye mer skogs- og landbruksareal, så Tønsberg burde lett kunne slå Re her. Eller?

Heming Olaussen, SV. Medlem av Re kommunestyre og Fellesnemnda Re/Tønsberg.

Les mer om søppel i Re.

Her kan du lese flere leserinnlegg.