«Ingen er tjent med at disse mørke sidene ved DELKs nære historie tildekkes, omskrives eller forties»

NYE TIDER, NY SKOLE: Frikirka driver i dag i nye lokaler i Døvikveien 2 i Undrumsdal. Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: Elever som gikk på Bjerkely skole i Undrumsdal mellom 1955 og 1990 får en beklagelse i postkassa. Siden den tid har frikirka fornya og modernisert seg – men fortsatt er en del av meningene til menigheten omdiskutert. Som for eksempel synet på homofilt samliv, abort og kvinnelige prester.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) sender nå ut et brev der de beklager overfor 2.300 personer som gikk på frikirkens skoler fra 1955 til 1990. Menigheten har 3.500 medlemmer, hovedsakelig på Østlandet, og driver fem skoler.

OMDISKUTERT: Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har fornyet og modernisert seg, men mener fortsatt at «det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er i mot Guds ord». Bildet er fra åpningen av nye Bjerkely skole, som har cirka femti elever fra Re, Horten og Holmestrand på 1. til 7. klassetrinn. Etter 95 år i Hengsrudveien 662 starta skoleåret 2017-2018 i nye lokaler i Døvikveien 2. Foto: Stian Ormestad.

Brevet er en beklagelse for «vanskeligheter knytta til undervisningen eller forhold for øvrig på skolen», skriver Dagbladet, som først omtalte saken.

«Skapte for noen en varig helvetesangst»

«Ingen er tjent med at disse mørke sidene ved DELKs nære historie tildekkes, omskrives eller forties. Dette er fortellinger som hører med i DELKs historie, uansett hvor alvorlige eller smertefulle de måtte være», skriver frikirka i brevet.

DELK var i den aktuelle perioden en dypt pietistisk kirke som var svært skrifttro og konservativ. Dans, kortspill, TV og radio var forbudt, det samme var neglelakk og sminke for jentene, som var pålagt å gå i skjørt og ha langt hår i flette.

Mye av skoletida gikk med til pugging av religiøse skrifter: «Kristendom ble for noen forbundet med å mislykkes, med igjensitting og straff. Mobbing, både fra lærere og medelever, har skapt varige sår hos enkelte», står det i brevet.

Hver skoledag ble innledet med 75 minutter med kristendom. Elevene fikk høre om, men ikke lese verkene av Ibsen, Bjørnson og andre ugudelige navn.

«Den strenge domsforkynnelsen ble vanskelig å håndtere for mange, og skapte for noen en varig helvetesangst. Spørsmål knyttet til etikk og praktisk kristenliv ble opplevd som krav, bud og formaninger.»

En gammel unnskylding

Det er ingen nyhet at flere tidligere elever og medlemmer i frikirka sliter. ReAvisa har mottatt flere henvendelser fra kritiske røster, både tidligere elever som har gått der sjøl og familie og venner som ser at deres kjære sliter etter en oppvekst i menigheten og på deres skoler.

Allerede på 1990-tallet ble kirka gjort oppmerksom på at mange tidligere elever sleit med opplevelsene de hadde hatt på skolen. Derfor trykte de i 1995 et åpent beklagelsesbrev i menighetsbladet «Underveis».

– Men det nådde aldri ut til mange av dem som trenger det mest de som har en negativ innstilling til oss, sier tilsynsmann Rolf Ekenes i DELK til Dagbladet.

Motstandere av homofilt samliv, abort og kvinnelige prester

Sjøl om det er en gammel unnskyldning, er kirka fortsatt omdiskutert. Som for eksempel synet på homofili, motstand mot kvinnelige prester, abortmotstand, med mer.

menighetens egen nettside heter det at DELK er «motstandere av selvbestemt abort». «Hva mener DELK om ordinasjon av kvinner? DELK ønsker å holde fast på det vi mener er en bibelsk lære om at hyrde- og lærefunksjonen i menigheten er tillagt menn».

DELK mener «at det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er imot Guds ord».

Les også: Her overrekkes nøkkelkortet til nye Bjerkely skole.

,