Leserinnlegg: – Det er ingen skam å snu!

LESERINNLEGG: Ordføreren i Re ville ikke heise regnbueflagget på kommunens flaggstang under Pride-dagene i juni. Vi tror han kan ha misforstått hva Pride er for noe?

SV fremmet i kommunestyret i Re 13. en interpellasjon om ikke Re – i likhet med Larvik, Ski, Oslo, Bergen, Trondheim og tusenvis av andre byer og kommuner i verden – kunne tenke seg å heise regnbueflagget i slutten av juni.

Vi trodde dette burde være en enkel sak å svare ja på. Stor var overraskelsen da avslaget ble lest opp.

Ordføreren har to argumenter: 1. Hvis vi åpner opp for dette, vil det være mange andre gode formål som fortjener samme behandling. 2. Vi bør ikke innføre en ny tradisjon i Re nå rett før kommunesammenslåinga med Tønsberg. Etter å ha samrådd seg med Tønsberg-ordføreren, blir fremdeles svaret nei.

Re SV er veldig skuffa over dette avslaget. Vi synes det blir veldig formalistisk. Pride er en enestående begivenhet, verden over, som markerer og feirer ei frigjøring. Det er grupper av (tidligere) undertrykte mennesker som står fram og feirer sin frihet, vårt mangfold og vårt likeverd. Fellesskapsverdier.

Pride er ikke en organisasjon på linje med krigsveteranene eller Foreningen Norden, som ordføreren henviser til i sitt svar. LHBT-personer er organisert i «FRI». Pride er en bevegelse som uttrykker nettopp det navnet sier: Stolthet over sitt kjønnsuttrykk, som altså er lesbisk, homofilt, trans eller bifil.

Når Larvik kan, hvorfor ikke Re? Dette er utelukkende et spørsmål om politisk (vel-)vilje.

Det går fint an å si ja til Pride, uten å dermed åpne opp for enhver organisasjon eller søker. Det er jo nettopp det spesielle vi feirer – mangfoldet som gjør livet mer spennende, mer nyansert, rikere. Vi skal huske at det er ikke lenge siden det var forbundet med stor skam, trakassering og forfølgelse å være «annerledes» seksuelt i Norge.

Ja – også i dag er «homo» et skjellsord eller et nidord i norske skolegårder. Hvem husker ikke serien «skam» på NRK? Det er nokså nylig de har fått gifte seg i kirka, og å adoptere barn. I religiøse sirkler er det fremdeles en rekke fordommer som gjør seg gjeldende. Flott derfor at Knut Arild Hareide deltok i Pride-markeringa i Oslo 2017.

Det å heise regnbueflagget er altså ikke bare en feiring eller markering, men en solidaritetshandling. Det er dette perspektivet vi etterlyser hos ordføreren vår.

I siste nr. av kommunens informasjonsorgan «Re-Nytt» skriver han så bra om utrygghet som et problem kommunens politikere og administrasjon må gjøre sitt ytterste for å avskaffe. Det handler om mobbing, diskriminering, psykisk helse, sosial kontroll. Hva tenker ordføreren om LHTB-personer og deres utrygghet? I Re?

Hva kunne det ikke bety for holdningsarbeidet, f.eks. i skolen, om kommunen på en tydelig måte flagger side i dette spørsmålet om likeverd
og respekt? Det vil være en politisk symbolhandling med betydelig effekt, som samtidig koster kommunen så utrolig lite. Bare litt politisk velvilje.

Er det så mye å be om? Å flagge med et flagg som symboliserer fred, kjærlighet og solidaritet? Det er ingen skam å snu.

Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant Re SV
Andrew Knight, styremedlem Re SV

Her kan du lese flere leserinnlegg.