Det blir sommerbarnehage – allerede til sommeren!

JUBLER: Familien Wik Sogn i Revetalåsen er glad for at det blir sommeråpen barnehage. Det vil gi dem mer tid sammen som en familie. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Et enstemmig kommunestyre gikk for et «tilbud om felles sommeråpen barnehage sommeren 2018 i uke 27 og 28». – Hurra for ivaretakelse av familieverdier!, jubler familien på fire i Revetalåsen.

Les også: – Vi er bekymra for tida vi får sammen som en familie.

Da våre folkevalgte valgte å stenge barnehagene ei ekstra ferieuke, fortalte familien Wik Sogn i Revetalåsen hvordan det ville slå ut for dem: – Vi er bekymra for tida vi får sammen som en familie, fortalte familien på fire den gang. Nå er de strålende fornøyd for et alternativ:

– Vi er veldig glad for at kommunen forstår at avgjørelsen de har tatt kan skape problemer for mange barnefamilier, og at de nå går inn for å tilby et alternativ. Vi håper at tilbudet blir tilfredsstillende for barna og at det blir lettere for familier å få feriekabalen til å gå opp.

GLAD: Arbeiderpartiet stemte i mot å stenge barnehagene ei ekstra sommeruke, men kom i mindretall. Dermed foreslår de heller sommeråpen barnehage – som fikk enstemmig tilslutning. Foto: Stian Ormestad.

– Hurra for ivaretakelse av familieverdier!

Vinninga går opp i spinninga?

Saken ble innledet med å vise til et brev fra de tillitsvalgtes organisasjoner, som var sendt til alle kommunestyre-representantene i forkant av kommunestyremøtet. Brevet er kritisk til at det ikke blir tatt hensyn til de ansatte.

For det har gått fort i svingene:

Rådmann Trond Wifstad forteller at det viktigste var i første omgang å sjekke behovet for et sommertilbud blant barnefamiliene i Re. Og deretter sørge for en god gjennomføring i tråd med alle regler og avtaleverk, i samarbeid med de tillitsvalgte. Han hadde bare ikke rekki å komme så langt enda.

Hastverk er kanskje lastverk, men for barnefamiliene i Re er det gode nyheter at en erstatning kommer på plass så fort. Forslagstiller Arbeiderpartiet hadde et håp, men ikke stort mer enn det, om at et tilbud kom på plass allerede til sommeren.

Det fortalte Trude Viola Antonsen (AP) til ReAvisa etter at forslaget kom i budsjettmøtet før jul, som en erstatning for ei ekstra uke sommerstengte barnehager. Å stenge fikk forøvrig et knappest mulig flertall, med 13 mot 12 stemmer.

Erstatningen for den ekstra uka sommerstengt fikk derimot enstemmig tilslutning.

– Så mye att og fram, for i utgangspunktet å spare noen kroner? Går ikke vinninga opp i spinninga, spør Magnus Theiste Østlie (SV):

– Dette er en merkelig sak. Her skulle man spare – men så skal barnehagen holdes åpen likevel? Det kan ikke være mye igjen nå av en liten innsparing i utgangspunktet? SV stemte i mot å stenge i første omgang, og stemmer selvfølgelig for å holde sommeråpent nå. 

GLAD: Odd Gjerpe (KrF) er glad på vegne av barnefamiliene i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Men hadde det ikke vært like greit å droppe den ekstra ferieuka?

Lov å tenke litt nytt

Trude Viola Antonsen (AP) var også i mot å stenge barnehagen ei ekstra sommeruke. Da den kampen ble tapt, kom forslaget om sommeråpen barnehage – for å gi barnefamiliene og barnehagebarna et feriealternativ.

– Også er det lov å tenke litt nytt!

Hele greia har uansett gjort det uoversiktlig for de ansatte, som reagerer. De fikk først nyss om fire ukers ferie, så blir den fjerde uka inndratt igjen.

– Jeg ser problemet, sier Odd Gjerpe (KrF), men på den andre siden: – Det er veldig gledelig at dette tilbudet kommer så kjapt på plass for barnefamiliene som trenger det.

Dessuten poengterer han at vedtaket fra desember om fire uker sommerstengt ble fulgt av et vedtak om å utrede sommeråpen barnehage. Noen leser kanskje bare den første setningen, og ikke den andre?, spør han.

Så de som eventuelt har bestilt fire ukers ferie, de har nok forhastet seg litt.

Angående innsparingen veit vi ikke hva sommeråpen barnehage vil koste enda. Det er gjort noen beregninger utifra en spørreundersøkelse i barnehagene, men hva erstatningen faktisk koster «vil først vise seg når påmelding om bemanningsplan er gjort i mai», heter det i sakspapirene.

Vedtaket lyder som følger:

  1. Det gis tilbud om felles sommeråpen barnehage sommeren 2018 i uke 27. og 28.
  2. Budsjettmessige konsekvenser vurderes i budsjettrevisjon nr. 1.

Hele kommunestyremøtet 13. mars 2018 kan du se i opptak her.

Les også: – Vi er bekymra for tida vi får sammen som en familie.

HASTESAK: Administrasjonen ved rådmann Trond Wifstad har snudd seg kjapt rundt og får til sommerbarnehage allerede fra førstekommende sommer av. Foto: Stian Ormestad.

Les mer: Plusser og minuser i budsjett for 2018.

Les også om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

Les mer om politikk i Re.

,