Mange spørsmål rundt de nye planene for Solvoll

STORE OMRÅDER: Mer enn 25 mål med tomt fulgte med salget da den gamle bibelskolen ble solgt til Stiftelsen til Arctic Eiendom Nord AS i 2015. Totalt bygningsareal er på nesten 2.800 kvadratmeter, fordelt på flere hus og avdelinger. Foto: Stian Ormestad.

SOLVOLL: – Jeg forstår godt at det er mange spørsmål, og antar at en del er engstelige. Jeg håper å kunne gi gode svar på torsdag, sier Kristoffer Stensheim, daglig leder i Sana utvikling AS.

Les mer: En ny aktør vil ta i mot asylsøkere på Solvoll

Det var torsdag ei uke før nabomøtet at ReAvisa omtalte de nye planene for den gamle bibelskolen, og reaksjonene har vært mange. Spørsmålene står i kø foran nabomøtet torsdag 22. februar.

EIER FORTSATT EIENDOMMEN: Solvoll AS som ville drive asylmottak er avviklet, men selskapet bak Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS eier fortsatt bygningsmassen og vil leie den ut til en ny aktør: Sana utvikling. Foto: Stian Ormestad.

– Sinne og frykt i Våle nå!

For det første er tidspunktet gjenstand for kritikk i kommentarfeltet på ReAvisa.no: – Taktisk lurt å legge informasjonsmøte til torsdag i vinterferien…, skriver en ReAvisa-leser.

For det andre er flere bekymra for oppfølgingen. I realiteten kommer asylsøkere som «ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak, mottak med tilrettelagt avdeling, eller mottak for enslige mindreårige asylsøkere, på grunn av truende og/eller voldelig atferd», heter det i UDIs kunngjøring av konkurransen.

Videre: «Dette gjelder som hovedregel beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser».

Samtidig forteller Sana utvikling AS – som har planer om å opprette tilbudet – at de ikke har muligheter til å gripe inn med makt, eller at det vil være låste dører på Solvoll.

– Dette er ikke en god integreringspolitikk! Hvor er fornuften…. sinne og frykt i Våle nå!, skriver en ReAvisa-leser.

UDI: Konkurransen om SÆRBOL er utsatt

En annen ReAvisa-leser spør: – Er det gjort vedtak i saken? Dette er ikke greit. Vi som bor i nærområdet er ikke blitt informert her før nå gjennom lokalavisa. Hva tenker egentlig UDI her? 

Sana utvikling forteller i den opprinnelige ReAvisa-saken om planene for SÆRBOL, som blir noe av forutsatt at UDI velger dem. UDI på sin side informerer ReAvisa per mail at konkurransen er avlyst:

«Utlendingsdirektoratet avlyser konkurransen om å drive en særskilt bo- og omsorgsløsning. UDI har oppdaget en uklarhet i konkurransegrunnlaget som kan ha hatt innvirkning på konkurransen. UDI har derfor valgt å avlyse konkurransen, og vil snarlig utlyse ny tilsvarende konkurranse».

– Sjøl om vi avlyser konkurransen nå, vil vi lyse ut ny tilsvarende konkurranse snart. Men det ligger da i kortene at tidligere oppgitte tidsfrister vil bli skjøvet på, utdyper Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI, til ReAvisa.

Daglig leder: – Antar at en del er engstelige

Dermed er det på ingen måte sikkert at det blir SÆRBOL på Solvoll. Dette er gangen videre, foruten nabomøtet 22. februar:

  • SANAs søknad skal behandles i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring i Re kommune 27. februar. Saken ble utsatt i møtet 30. januar på grunn av at fristen for nabovarsling ikke hadde gått ut enda. Hovedutvalget har fått en innstilling fra rådmannen om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealkrav.
  • UDI utlyser en ny konkurranse om ikke lang tid, der Sana utvikling må søke om å drive tilbudet på Solvoll på nytt. Dette fordi UDI oppdaga en uklarhet i konkurransegrunnlaget i den opprinnelige utlysningen.

Sana utvikling ser fram til å svare på spørsmål førstkommende torsdag, forteller Kristoffer Stensheim, daglig leder. – Jeg forstår godt at det er mange spørsmål, og antar at en del er engstelige. Jeg håper å kunne gi gode svar på torsdag.

ReAvisa spør om å få svar på spørsmål fra ReAvisa-lesere. Spesielt dette med sikring av omgivelsene bekymrer mange – det er kort vei til naboer og boligfelt, idrettsanlegg, skole, butikker med mer. Kombinert med null låser og ingen mulighet for å bruke tvang?

– Det er svært ønskelig med spørsmål i forkant, slik at vi kan adressere det naboene er opptatt av og bruke tida konstruktivt, svarer daglig leder i Sana utvikling, som med det viser til nabomøtet.

Skoler, idrettsanlegg, byggefelt og butikker rett i nærheten

Sana utvikling AS ser Solvoll som en perfekt plass for SÆRBOL: «Solvoll ligger skjermet og landlig til med mange gode muligheter for utenførs og innendørs aktiviteter», står det skrevet i brevet til naboene.

«Institusjonen vil være med på å styrke det lokale samfunnet med 40 nye arbeidsplasser og forhåpentligvis et engasjement for en sårbar gruppe.»

SÆRBOL er ment som et midlertidig tiltak som skal avlaste UDI og de ordinære mottakene. Tilbudet er frivillig, der verken UDI eller den som utfører tjenesten har lov til å bruke tvang ovenfor beboerne. 

«Det vil følgelig ikke være låsbare porter eller omfattende sikkerhetstiltak knyttet til å beholde beboerne innendørs».

Hovedmålet med oppholdet her er «å stabilisere den enkelte gjennom blant annet anvendte miljøterapautiske prinsipper». I mange tilfeller vil helsevesenet være kopla inn.

Den foreløpig siste av mange planer for den gamle bibelskolen

I 2015 ble den gamle bibelskolen på Solvoll solgt til Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS, som oppretta selskapet Solvoll AS. De ville drive et asylmottak der.

Det ble aldri mange asylsøkerne som kom til Solvoll, og i fjor ble Solvoll AS slått konkurs etter minimal drift – men selskapet bak, Arctic Eiendom, eier fortsatt bygningsmassen. Nå kommer en annen aktør inn: Sana utvikling AS, med base i Kristiansand. 

Det er ifølge daglig leder Kristoffer Stensheim en konvertering av tidligere Fossnes AS, som tidligere dreiv asylmottak i Stokke, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand i Vestfold. – Stiftelsen Sana kjøpte opp Fossnes AS, og nå er det kun avdeling Larvik som er igjen.

Nå vil Sana utvikling AS etablere seg på Solvoll i Våle, der de skal opprette «SÆRBOL» – det er en forkortelse for «Særskilt bo og omsorgsløsning». – Dersom det blir avtale med UDI skal vi leie bygningsmassen av Arctic eiendom, forteller daglig leder.

Tar i mot spørsmål i forkant av nabomøtet

Kristoffer Stensheim, daglig leder i Sana utvikling, er å treffe på telefon 962 32 429 eller e-post kristoffer.stensheim@sana.as for dem som vil varsle sine spørsmål i forkant av tordagens møte.

Nabomøtet finner sted på Solvoll klokka 19.00 torsdag 22. februar 2018.

Les mer: En ny aktør vil ta i mot asylsøkere på Solvoll.

Les mer om Solvoll.

,