– På høy tid med livssynsnøytralt seremonirom i Re!

RE VENSTRE: Bent Sørsdal representerer Venstre i kommunestyret i Re. Han varsler en interpellasjon i kommunestyremøtet 13. februar. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Mye har skjedd i Re kommunes korte historie, og mye er på plass – men et livssynsnøytralt seremonirom mangler vi fortsatt.

Et nytt – og det siste – styret i Re Venstre er valgt. Dette fungerer også som et interimstyre sammen med det nye styret i Tønsberg Venstre, fram til sammenslåingen av de to lokallagene.

En gammel kampsak som burde vært på plass forlengst?

Og apropos sammenslåing – det haster for Re å få gjennomført en gammel kampsak, mener Re Venstre: Et livssynsnøytralt seremonirom – noe Re mangler fortsatt, den dag i dag.

– Re Venstre har i flere perioder hatt i sine program at vi skal jobbe for livssynsnøytralt seremonirom i kommunen vår. Tilbake i 2007 sa vi som følger: «Biblioteket bør flyttes til Revetal og samlokaliseres med et nytt kulturhus. Det samme huset bør også inneholde et livssynsnøytralt seremonirom.»

– Det var relativt visjonært, men nå er tiden inne til å sette livssynsnøytralt seremonirom på sakskartet og realisere tilbudet!, forteller Bent Sørsdal, som varsler en interpellasjon i kommunestyremøtet tirsdag 13. februar, som skriver følgende:

«Samfunnet vårt blir stadig mer sekularisert og multikulturelt, og – fra 1.1.2018 – har kommunen blitt gitt vigselsrett for borgerlige vielser. Dette tilsier at det er et kommunalt ansvar å legge til rette for utøvelse av vigsler, gravferder og andre seremonier på «nøytral» grunn.

I meningsmålinger svarer bare halvparten av den norske befolkningen at de ønsker begravelse i regi av Den norske kirke når de dør. Det viser at samfunnet er i rask endring, og at det må på plass en nødvendig infrastruktur for å takle endringene.

I Human-Etisk Forbunds befolkningsundersøkelse i 2016 svarte 63 prosent at de mener kommunene bør tilby seremonirom som passer for og kan brukes av alle, uansett tro og livssyn.

Det må ikke nødvendigvis bygges nytt

Et felles seremonibygg skal kunne forvandles for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel gravferd, vigsel, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn.

Et livssynsåpent seremonirom vil også kunne gi en åpen, felles ramme for alle grupper i samfunnet ved minnemarkeringer ved for eksempel ulykker eller katastrofer.

Det må ikke nødvendigvis bygges nytt. Eksisterende rådhus og kulturhus, som kan være egnet for ulike seremonier, bør i større grad tilpasses og stilles til disposisjon for ulike seremonier. I Re er vi i ferd med å bygge oss et moderne bibliotek som vil komme til å favne alle. Kan et rom her utformes slik at det kan tilpasses kommunens borgerlige vigsler, for eksempel?

Når det gjelder gravferder stilles egne krav med tanke på kister: Tilgjengeligheten må være enkel, uten heis, med bred nok dør. Kan for eksempel lokalene på Brår, etter at biblioteket der er flyttet, egne seg til et alternativt sted for gravferder? Eller er Våle samfunnshus stedet (kanskje for større begravelser)?

Et offentlig, livssynsnøytralt seremonirom vil være en positiv og gledelig sak for kommunens innbyggere! Re Venstre ønsker en rask igangsettelse av prosessen:

Et hurtigarbeidende arbeidsutvalg som ser på spørsmålet om livssynsnøytrale seremonirom i Re kommune, blant annet i forbindelse med bygging av nytt bibliotek, ny bruk av nåværende bibliotek, og bruk av øvrige kommunale bygg?», står det skrevet i interpellasjonen.

NYTT STYRE: Det nye – og også det siste – styret i Re Venstre består av fra venstre Håvar Bettum, Siv Merete Stenhaug, Bent Sørsdal, Elin Berg Schmidt og Ole Hans Lunde. Foto: Privat.

Følg kommunestyremøte i Re

Tirsdag 13. februar møtes kommunestyret i Re og møtet kan du følge fra sidelinja i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, eller via liveoverføring på nett – link kommer samme dag på ReAvisa.no.

Les mer om politikk i Re.