Svele ville ha hele, mens Re og Tønsberg vil dele

TRENGER NÆRINGSAREAL: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) er begge ivrig på å beholde næringsarealet på Bentsrud. Foto: Stian Ormestad.

BENTSRUD: Nå kappes det land om en liten del av Grettebygd og Re-delen av Bentsrud næringsområde. Holmestrand og Re ble enig om en delt løsning, som Re-ordfører Thorvald Hillestad tok til orde for.

SAK OPPDATERT: Åtte grunneiere helt nord i Grettebygd får gjennomføre en mindre grensejustering, der de går fra Re til Holmestrand. Resten av Grettebygd blir i Re, og hele Re-delen av Bentsrud næringsområde blir værende i Re.

Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) orienterte i det siste kommunestyret om forhandlingene om næringsområdet Bentsrud på grensa mellom Re og Holmestrand.

Holmestrand ønsker å få råderetten over hele området, mens Re mener det bør være mulig å fortsatt dele på det – som i dag. 

VIL HA ALT: Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H). Foto: Stian Ormestad,

Nye Tønsberg trenger næringsområder

– Vi må klare å samarbeide om dette området, akkurat som vi har gjort for eksempel på Haugan med Horten, viser Re-ordføreren til.

Og apropos Haugan – en utvidelse på Re-sida er tatt ut av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Samtidig begynner Linnestad næringsområde å fylle seg opp. 

– Da er det etter hvert ikke så fryktelig mye mer å ta av, orienterte Re-ordføreren i kommunestyret.

Re – og enda mer vår sammenslåingspartner Tønsberg – trenger næringsområder. Tønsberg-ordfører Petter Berg er helt klar på det i prat med Tønsbergs Blad:

Tønsberg trenger Re-arealer for å få bedre plass i byen. –  For oss vil Bentsrud være med og realisere vår sentrumsplan, sier Tønsberg-ordføreren til avisa.

– All erfaring tilsier at det blir mye krøll

Nå har Re og Holmestrand en mulighet til å bli enig seg i mellom. Blir de ikke det, må saken opp til kommunaldepartementet – som Vivestad-saken var i sin tid.

VIL DELE: Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) holder med Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) har ikke trua på en enighet mellom Re og Holmestrand:

– Selvfølgelig kan vi samarbeide om å utvikle området, men all erfaring tilsier at med en delt løsning blir det veldig mye krøll, sier han til Tønsbergs Blad.

Etter møtet der det ble oppnådd enighet om å dele næringsområdet mellom to kommuner, forteller Svele at det er fordi Re – og kommende Tønsberg – nå signaliserer at de ønsker å utvikle området.

– Da er jeg ikke bekymra for å gå inn på en kompromissløsning.

En fordel for Holmestrand at Tønsberg er med

Et av formålene med kommunereformen er å rydde opp i lite hensiktsmessige kommunegrenser. Men å ha ei grense midt mellom Bentsrud næringsområde, gjør ingenting.

Det vil til og med være en fordel at Re – og kommende Tønsberg – har en finger med i spillet, mener Tønsberg-ordføreren. 

– Det er en fordel for Holmestrand at Tønsberg er med og utvikler Bentsrud. Det kan skape større trøkk, sier Petter Berg til Tønsbergs Blad.

Han peker også på at Holmestrand allerede har fått betydelige deler av Re, med Langøya og Mulvika krets.

Et større innbyggerinitiativ for å grensejustere også Grettebygd fra Re til Holmestrand ble stoppa tidligere i år.

Les også: Fylkesmannen anbefaler at Grettebygd blir i Re

Les også: Et stort flertall av de yngste vil bli i Re.

Les også: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

TEGNER KOMMUNEKARTET PÅ NYTT: Re kommune er om drøyt to år historie, og nå er Bentsrud næringsområde i spill. Nye Tønsberg kommune vil være i manko på næringsareal hvis Re taper land både her og der. Foto: Stian Ormestad.