Får redusert fengselsstraff etter lastebilulykke

RE: Lastebilsjåføren i den tragiske ulykken på Nøtterøy der en 11-åring døde, ble funnet skyldig av Tønsberg tingrett. Han var ikke uenig i skyldsspørsmålet, men anket straffeutmålingen til Agder lagmannsrett.

15. september i fjor kjørte Re-mannen i slutten av 30-åra en lastebil på 32 tonn, lasta med jord som skulle tippes ved gang- og sykkelstien ved Brattås skole på Nøtterøy. Han rygga over ei 11 år gammel jente som døde.

I juni gikk saken for Tønsberg tingrett, der reingen ble funnet skyldig og dømt til ni måneders fengsel, dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til foreldrene, og tap av førerretten for motorvogn i fire år.

Anket – og får redusert straff

Re-mannens advokat, Christian Arnkværn, mente det ikke var grunnlag i rettspraksis med en så streng dom som ni måneders fengsel. Saken ble anket, og ble behandlet av Agder lagmannsrett forrige uke.

Lagmannsrett er enig, og reduserer straffen fra ni til seks måneders fengsel. Alvoret i saken, der lastebilsjåføren har vært uforsiktig når han rygga uten å bruke ryggekamera på en gangsti like ved en skole, rokkes likevel ikke ved.

Også i den nye dommen fra Agder lagmannsrett blir sjåførens uaktsomhet poengtert, skriver NRK Vestfold:

«Jevnlige blikk bakover i speilene med hensiktsmessige intervaller ville sørget for at ingen sårbare trafikanter hadde kunnet bevege seg inn i risikosonen bak eller på siden av bilen», står det i dommen.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at mannen skal bli fradømt førerkortet i fire år, så på dette punktet vant ikke ankesaken fram.

Les også: Re-mann dømt til fengsel etter lastebilulykke

, ,