Re-mann dømt til fengsel etter lastebilulykke

RE/TØNSBERG: Lastebilsjåføren i den tragiske ulykken på Nøtterøy der en 11-åring døde, er funnet skyldig av Tønsberg tingrett.

15. september i fjor kjørte Re-mannen i slutten av 30-åra en lastebil på 32 tonn, lasta med jord som skulle tippes ved gang- og sykkelstien ved Brattås skole på Nøtterøy. Han rygga over ei 11 år gammel jente som døde.

Re-mannen sa seg ikke skyldig da saken gikk for retten, men han var fryktelig lei seg for det som hadde skjedd.

Brukte ikke ryggekamera

Det var satt av to dager til forklaringer og befaring på ulykkesstedet.

Ulykken skjedde rett over klokka åtte på morgen, mens flere hundre barn var på vei til barnehagen og skolen få hundre meter unna.

«Det er ekstra skjerpende at dette skjedde på et sted hvor det var flere omstendigheter som tilsa at sjåføren skulle ha utvist helt spesiell aktsomhet», skriver retten.

Lastebilsjåføren hadde 350 meters fri sikt langs veien der 11-åringen kom syklende, men han evnet likevel ikke å oppdage jenta med lilla og rød topp, skriver Aftenposten.

Lastebilen var helt ny, og utstyrt med de mest moderne hjelpemidler som ryggekamera. Tønsberg tingrett slår fast at sjåføren lot være å benytte utstyret.

«Problemet i saken er at sjåføren i praksis ikke har benyttet ryggekameraet, og han har dermed ikke forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade, slik han gjennom kameraet hadde mulighet til», skriver sorenskriver Dag Carlstedt.

Ikke kjent om dommen ankes

I tillegg til fengselsstraff er Re-mannen dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til foreldrene. Han mister også førerretten for motorvogn i fire år.

Advokat Christian Arnkværn i Norges Lastebileier Forbund forsvarte yrkessjåføren:

– Min klient er innforstått med at retten er enig med påtalemyndigheten med hensyn til skyldspørsmålet. Han mener imidlertid at straffen er for streng. Han vil i neste uke ta stilling til en eventuell anke, sier Arnkværn til Aftenposten.

, ,