Vil spa opp mer penger til anleggslinja på Re VGS

MINISTERBESØK: Harald Skjelland (17) fikk et prominent publikum tirsdag formiddag. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSEN: Mens Harald Skjelland (17) drar i spakene, kommer ministerfølget forbi. 17-åringen mener maskinparken på skolen er god, – men blir den enda bedre, gjør det ikkeno’!

Les også om stortingsvalget i ReAvisa torsdag 7. september.

Tirsdag 5. september reiste barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) til Re videregående skole, sammen med FrPs listetopper i Vestfold i årets stortingsvalg; Morten Stordalen og Ellen Eriksen.

KOM IKKE TOMHENDT: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Tilstede var også representanter for kommune og fylkeskommune, studierektorer og skoleledelse.

– Jeg bruker Re som eksempel stadig vekk

Ei snau uke før valget kom selvfølgelig ikke FrP-følget tomhendt. Det ble øst ut skryt av Re, valgløfter, og ikke minst penger.

Det er ikke første gang Solveig Horne besøker Re, så hun veit hva hun snakker om:

– Jeg bruker Re som eksempel stadig vekk, det skjer både på utpust og innpust – det veit Morten alt om, sier ministeren og dulter borti partifelle og stortingsmann Morten Stordalen fra Re.

– Dere gjør så mye riktig, og det koker ned til en ting: Det å følge ungdom tett, enten det dreier seg om å jobbe forebyggende, eller det er snakk om å få ungdom på rett spor igjen.

– Og nå hører jeg om Re VGS og alt det dere må gjøre helt riktig, siden frafallet er svært lavt, skryter ministeren til rektoren.

Og enda mer riktig skal bli gjort – for med seg hadde ministeren en bevilgning på 440.000 kroner til enda tidligere innsats i Re kommune.

STORT PRESSEOPPBUD: Det er ikke ofte opptil flere redaksjoner dekker det som skjer i Re, men denne formiddagen hadde flere finni veien. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har vært litt rampete, og ikke så rigide på reglene

Et av prosjektene Solveig Horne har satt seg godt inn i her i Re, er 16 – 23-prosjektet.

VIRKSOMHETSLEDER: Elisabeth Paulsen, Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Virksomhetsleder Elisabeth Paulsen forteller at det er blitt jobba helt annerledes og ofte langt utenfor de ordinære rammene – for å få resultater:

– Ungdommen skal få svar, også utenom kontortida. Vi har vært litt rampete, og ikke så rigide på reglene. Her har det vært snakk om å få til ting med å trikse og mikse litt.

– I samarbeid med næringslivet har vi finni arenaer der ungdom som har ramla litt utenfor, som kanskje ikke har finni seg til rette på skolen, kan finne på noe annet – noe de faktisk mestrer.

Kommunalsjef Unni Bu forteller at prosjektet er vellykka, men at det kunne vært nyttig å gå enda tidligere inn.

– Vi ser noen ganger at det kan være litt seint å gå inn først i videregående-alder, og at det kunne vært lurt med enda tidligere innsats allerede i ungdomsskolen.

Og akkurat det skal de 440.000 kronene som ministeren hadde med seg gå til. 16-23-prosjektet blir utvida nedover i alder til å gjelde fra 13 år.

KONSENTRERT: Harald Skjelland (17) fikk plutselig mange tilskuere da hele ministerfølget stoppa opp ved gravemaskinen. Foto: Stian Ormestad.

– Elevene trenger skikkelig utstyr og maskiner

Mer penger hadde ikke følget med seg, men de hadde lovnader om penger. For Re-rektoren nevnte i sin presentasjon av skolen noen utfordringer på anleggslinja.

TAKKER: Kommunalsjef Unni Bu takker barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har noen utfordringer knytta til økonomien når det gjelder utdanningsprogram med dyr maskinpark.

Morten Stordalen lot ikke den ballen ligge død, men tuppa til med et valgkampløfte om å innføre en tilskuddsordning for videregående skoler.

– I denne perioden er det blitt innført en tilskuddsordning for høyskolene, neste steg er yrkesfagene på videregående utdanning. Det er anslått en sum på rundt 50 millioner kroner på landsbasis, anslår Stordalen.

– Elevene trenger skikkelig utstyr og maskiner. Så enkelt er det, mener Stordalen. Horne mener man aldri kan få samme maskinpark på skolen som i bedriftene, – men vi kan skaffe elevene de samme type utfordringene i praksis.

– Ja, vi må ha en grunnpakke – og vi har forsåvidt det, sier rektor Cecilie Langklep Bjørnøy. – Men maskinene må vedlikeholdes og holdes i orden, og det gir som sagt store økonomiske utfordringer.

IMPONERENDE TALL: Frafallet er lavt og trivselen høy på Re VGS. Rektor Cecilie Langklep Bjørnøy presenterer gode tall for ministerfølget. Foto: Stian Ormestad.

En bra maskinpark kan bli enda bedre

Harald Skjelland (17) fra Andebu er fornøyd med maskinparken, forteller han til ReAvisa fra gravemaskinen mens minister, stortingsrepresentant, skole- og kommuneledelse kikker på jobben han gjør.

FOND: I dag er noen nye maskiner finansiert gjennom et fylkeskommunalt fond. FrP vil foreslå å opprette en statlig tilskuddsordning for alle landets videregående skoler. Foto: Stian Ormestad.

17-åringen valgte Re VGS  fordi det ikke er så lang skolevei fra Andebu til Re, og fordi det allerede er en bra maskinpark ved skolen.

– Den gjengen som er på besøk her nå vil at det skal bli enda bedre maskiner på anleggslinjer over hele landet. Men trengs det ikke på Re VGS?

– Jo, blir det enda bedre maskiner og utstyr så hadde det ikke gjort no’ det!, sier Harald og smiler.

Les også om stortingsvalget i ReAvisa torsdag 7. september.

Les mer om Re VGS.

,