Leserinnlegg: – Det hadde vært en drøm å ha 1986-bygget i tillegg til den nye flotte skolen!

GAMLE-REKTOREN: John Pedersen har jobba ved Revetal ungdomsskole helt fra starten i 1969, og var rektor fra 1979 til 2011. Dette bildet ble tatt utenfor skolen som nå er revet i 1986. Foto: Privat.

LESERINNLEGG: Nytt eller gammelt skolebygg – et 1986-bygg er akkurat hva Revetal ungdomsskole trenger, mener gamle-rektor John Pedersen:

Gratulerer så mye med den nye, flotte skolen – det er nesten så jeg får lyst til å starte på nytt. Samtidig er det litt vemodig å se den gamle bygningen ende som en haug med stein og grus – jeg var på innvielsen høsten 1969.

Den nye skolen vil sikkert være en god arena for læring, både for (de fleste) elevene og lærerne. Allikevel er det et men….

Lokalskolen har ansvaret for å tilpasse undervisningen for alle elevene – ikke bare de teoriflinke.

Etter min mening, er det en utopi å tro at en greier å gi alle et tilbud innenfor de rammene klassen gir, selv om det er satt på flere lærere.

Hvert årskull har et par elever som trenger et helt eget tilrettelagt tilbud. Disse elevene gjør etter hvert livet surt for de andre, men med et eget opplegg kan de blomstre og gjøre det bra på skolen.

For disse elevene hjelper det ikke med en ny og fin skole. I 1986-bygget på Revetal har en alle muligheter, enten det er matlaging, mekking, musikk eller annet.

Samtidig hadde de hatt det sosiale fellesskapet med de andre elevene i friminuttene og kanskje i mange av timene.

Det hadde vært en drøm å ha et slikt bygg i tillegg til den nye flotte skolen.

Bygget står enda, men det er vedtatt at det skal rives. Så lenge bygget står er det ikke for sent å snu!

John Pedersen, med mer enn 50 år i ungdomsskolen.

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.

,