Leserinnlegg: – Vestfold er Vestfold!

LESERINNLEGG: Det er noe jeg undres over. Hvor treffer jeg tilhengerne av regjeringas regionreform?, spør Per Harald Agerup (SP) i dette leserinnlegget:

Jeg er jo rundt omkring og snakker med folk – spesielt i disse valgkamptider.

Jeg treffer imidlertid aldri noen som synes regionreformen er bra – og spesielt ikke noen som heier på en sammenslåing av Vestfold og Telemark.

Det er bare i Oslo og regjerings- og stortingseliten i H, Frp og V vi finner heiagjengen.

Jeg vil beholde Vestfold og Telemark som egne fylker. Jeg får ikke noe mer å si over min hverdag dersom det blir lenger vei til beslutningstagerne.

Nærhet betyr at vi skal være nære myndighetene og de som bestemmer. Regionreformen gir fjernhet.

Per Harald Agerup
1.nestleder Vestfold Senterparti

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.