Leserinnlegg: – SVs skolepolitikk – bra for alle!

LESERINNLEGG: SV mener vi må heve yrkets anseelse, lønnsnivå og primært: Arbeidsbetingelser, skriver Marit Theiste Østlie og Heming Olaussen i dette leserinnlegget:

Etter valget kan SV bli et av partiene som sitter i førersetet for norsk politikk. Da kan det bli SVs skolepolitikk som gjelder.

I Vestfold og Re satte vi dype spor etter oss da vi satt i regjering sist (2005-2013), med kunnskapsministeren i hele perioden.

Blant annet ble det satset tungt på ungdomsskolen, og på Revetal ble det midler til 4 stillinger ekstra. Disse er nå borte etter at Høyre har styrt Kunnskapsdepartementet.

Nå har vi fått en flott ny ungdomsskole – et prosjekt Re SV har støttet hele tida.

SV går til valg på:

  • Flere lærere i grunnskolen
  • En tillitsreform i skolen
  • En mer praktisk og variert skoledag, kalt heldagsskolen.

Det finnes 47.000 personer som er lærerutdannet, men som velger å gjøre noe annet enn å jobbe i skolen. Mange av disse trengs sårt der de egentlig hører hjemme.

Da må vi heve yrkets anseelse, lønnsnivå og primært: Arbeidsbetingelser. SV foreslår en lærernorm med max 15 elever pr. lærer 1-4.trinn, og max 20 elever 5-10.trinn.

Vi ser at AP har beveget seg i dette spørsmålet i retning SV, og sammen med SP vil vi kunne få gjennomslag for vår lærernorm. Stemmer du SV, er sjansene størst for å få dette gjennom.

Med SVs politikk øker mulighetene for å se den enkelte elevs behov og følge opp deretter.
Lærerne må få gjøre jobben sin uten slik omfattende detaljstyring, test- og skjemavelde som Høyre plager skolen og lærerne med. Her har vi den største tidstyven i norsk skole. Den må vekk.

Vi trenger en tillitsreform, der vi stoler på at skolen og lærerne gjør jobben sin om de får frihet og tid til det.

SVs heldagsskole betyr å erstatte den tida elevene bruker på SFO og med hjemmelekser, med 1,5 time lengre skoledag. Ikke for at elevene skal pugge enda mer matte, men for å få tid til viktige ting som: Gym og fysisk aktivitet hver dag, kunst og håndverksfag, felles måltider, lekselesing med bistand fra kompetente voksne.

Slik får vi elever som er i bedre form, som trives bedre, som får riktig og nok ernæring, og som har fri når de kommer hjem – slik det er med alle andre «arbeidstakere». Heldagsskolen betyr at familiene får mer fri tid sammen. Dette har bred støtte i folket, viser meningsmålinger.

SV har et bredt kunnskapssyn. Vi vil ivareta helle mennesket, og alle barn. Ingen skal falle utenfor. Vi tror alle mennesker har talenter og egenskaper som vi som samfunn trenger – men de må få mulighet til å utvikle seg.

Hver enkelt må sees. Her har læreren en nøkkelrolle – i samspill med elev og foresatte. Dette er lærerne gode til, men vi trenger i tillegg å styrke også andre yrkesgrupper i skolen, som helsesøstre, miljøarbeidere og andre.

Barna må trives for å lære. Med kompetente lærere med tid til hvert enkelt barn, med skolemåltid og fysisk aktivitet på timeplanen, og med lekselesing i skoletida tror vi at enda flere barn vil få sjansen til å utvikle sitt potensiale og klare seg bra også etter at de går ut av ungdomsskolen.

Dette er særlig viktig for de ungene som mistrives i dag – i en skole som ensidig vektlegger teoretisk læring – og for de barna som blir rastløse og urolige av for mye stillesitting. Ingen trives med stadig å måtte oppleve å ikke mestre.

Mestring er derfor nøkkelen til både trivsel og læring.

Marit Theiste Østlie, Re SVs kandidat på Vestfold SVs stortingsvalgliste
Heming Olaussen, leder av Re SV

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.