Leserinnlegg: Bedriftsutvikling og formueskatt

LESERINNLEGG: Høyre heier på norsk privat eierskap, og sier nei til favorisering av utenlandske eiere – som formueskatten faktisk gjør, skriver Øyvind Jonassen i dette leserinnlegget.

Det er valgkamp og alle partiene ønsker å fremheve sine kjernesaker.  Naturlig nok er det best mulig tjenester til innbyggerne som er det alle partier ønsker.

Det vil være vanskelig for den jevne velger å skille mellom «alle satsningene» som de enkelte partiene markedsfører i disse dager.

Det er når det kommer til virkemidlene for å kunne realisere alle velferdssatsingene at det begynner å bli større forskjeller på partiene. Fra Høyre sin side er det et viktig grunnprinsipp at vi må skape inntekter før vi kan fordele.

Det er det private næringslivet som er kjernen i denne verdiskapningen. Det har alltid vært viktig for Høyre å skape rammebetingelser som gjør det mulig for næringslivet å være bidragsyter til den velferden alle partier ønsker.

Derfor er det trist å registrere at en så viktig debatt som innretningen av skattesystemet blir en tabloid fremstilling om «rikinger som ikke vil betale formueskatt».

Alle som er ansatt i privat næringsliv burde være opptatt av dette spørsmålet, da det er et av flere sentrale rammevilkår for hvordan nettopp deres egen bedrift skal utvikle seg i fremtiden.

De som jobber i offentlig virksomhet og leverer tjenester til både bedrifter og innbyggere skal betales av fremtidens skatteinntekter.

Hovedproblemet er at formuesskatten favoriserer utenlandske eiere, og at formuesskatten også må betales selv om bedriften går med underskudd.

En kan betale formueskatten ved å tappe bedriften for utbytte i gode år, men i år med underskudd er det ikke noe utbytte å ta ut. I tillegg er verdien det betales formueskatt på i mange tilfeller kun en papirverdi som aldri blir realisert.

En del av retorikken fra venstresiden går på at bortfall av formueskatten vil være med å øke forskjellene i samfunnet. Det er et premiss som er lettvint, men som ikke har rot i virkeligheten.

Den store bidragsyteren til at forskjellene i samfunnet har økt er innvandring, og at mange har blitt stående utenfor arbeidslivet. Derfor er det viktigste bidraget for å minske forskjellene i samfunnet å legge til rette for det private næringslivet. Det har dobbel effekt.

Det både skaper arbeidsplasser som gir direkte effekt i økte skatteinntekter, men også i reduserte ytelser for samfunnet.

Winston Churchill sa en gang: ”Å tro at et samfunn kan skatte seg til velstand er som å tro man kan stå oppi en bøtte og løfte seg opp etter hanken.”

Det kan nå i valgkampen virke som at venstresiden er klare på at de vil beholde formueskatten, men det er interessant at både Jonas Gahr Støre og Marte Gerhardsen i tankesmia Agenda uttaler at de ser problematiske sider ved formueskatten.

Det velgerne må gjøre seg opp en mening om er hva er viktigst? Er det antall arbeidsplasser og totale skatteinntekter? Eller er det redselen for at noen skal bli såkalte «nullskatteytere»?

Det siste er uansett en myte da eiere betaler skatt både via selskapet og på eventuelt utbytte.

Høyre heier på norsk privat eierskap, og sier nei til favorisering av utenlandske eiere.

Øyvind Jonassen, Re Høyre.

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.