Leserinnlegg: Farvel til Vestfold som eget fylke

1. KANDIDAT SENTERPARTIET I VESTFOLD: Kathrine Kleveland. Pressefoto.

LESERINNLEGG: Regjeringen har lagt ned Vestfold fylke, mot både Telemark og Vestfolds ønske – 8. juni var en spesiell dag å være Senterparti-politiker på, skriver Kathrine Kleveland, førstekandidat Senterpartiet, i dette leserinnlegget.

Vestfold Senterparti har stemt for at Vestfold skulle bestå som eget fylke. Nå ser vi et Norgeskart med fylker i alle slags størrelser, fra noen som fortsatt fikk være alene, til andre som blir giganter som nye Viken.

Hvordan dette skal blir enklere og bedre å styre lurer jeg på. Hvilke oppgaver disse regionene skal få er også uklart.

Senterpartiet vil videreutvikle et Norge med små forskjeller, høy tillit og gode tjenester nær folk.

Kommune- og regionreformen er upopulære reformer, både blant innbyggerne og lokalpolitikerne. Det er gjennomført folkeavstemminger i 210 kommuner. I 145 ble det nei-flertall.

Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt med små avstander til tjenestene, og kort vei mellom de som bestemmer, og dem som berøres av vedtakene.

Jeg er redd dette ikke blir resultatet av regjeringens region- og kommunereformen.

Derfor stemte Senterpartiet i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.

Dersom Senterpartiet kommer i regjering til høsten kommer vi til å respektere den lokale folkeviljen og det vil bli slutt på tvangsbruken.

Kathrine Kleveland,
førstekandidat Senterpartiet