Leserinnlegg: Vestfold – et foregangsfylke

FOREGANGSFYLKET VESTFOLD: Høyres stortingsrepresentanter Svein Flåtten og Kårstein Eidem Løvaas er her avbildet sammen med lokale Høyre-folk under en «lytte-turne» i Revetal-åsen etter forrige valg. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Høyre/FrP-regjeringen har gitt kommunene i Vestfold økonomi til å styrke viktige velferdstjenester. Innbyggerne får dermed tjenester tilpasset sine faktiske behov, skriver Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Høyre, i dette leserinnlegget.

I Vestfold har allerede 14 kommuner blitt til 12. I januar 2018 er vi syv, og fra 2020 seks kommuner. Seks sterke velferdskommuner.

Vi er det eneste fylket som har fullført kommunereformen. Dette styrker tjenestetilbudet vårt og fagmiljøene våre, og stordriftsfordeler gjør at vi kan bruke mer av pengene på tjenester til innbyggerne.

På denne måten kan vi forbedre helsetilbudet til barn og unge, styrke tidlig innsats i skolen og sikre et bedre tilbud til rusavhengige og pasienter som trenger rehabilitering. Dette betyr økt livskvalitet og større trygghet for veldig mange.

For at kommunene skal kunne levere gode tjenester, er det avgjørende at kommunene har stabile inntekter. Høyre i regjering har levert god kommuneøkonomi i hele perioden, og det har vi mål om å gjøre også neste periode.

Arbeiderpartiet forsøkte i 2013 å skremme velgerne med medieoppslag om hvor mye kommunene måtte kutte dersom Høyre kom i regjering. Nå har vi fasiten, og den viser det motsatte!

Kommunene har langt mer å rutte med nå enn da Arbeiderpartiet styrte. Dette har gitt kommunene mulighet til å videreutvikle tjenestetilbudet til deg som innbygger. Arbeiderpartiets skremsler er gjort til skamme.

Neste år vil Høyre/Frp-regjeringen sørge for en forsvarlig vekst i kommunenes frie inntekter på over fire milliarder kroner. Dette fordi vi vet at kommunene selv vet best hva pengene bør brukes til.

Vi vil også fortsette et kunnskapsløft som gir muligheter for alle, og vil derfor bruke betydelige ressurser på tidlig innsats i skolen.

I tillegg må vi sørge for at helsestasjonene og skolehelsetjenesten er gode nok på å hjelpe dem som trenger hjelp.

Vi vil fortsette å tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet, og vil derfor blant annet gi rusavhengige og deres pårørende raskere og enda bedre tilbud om hjelp.

Høyre har gjennom fire år i regjering vist at vi tar kommunene på alvor. I neste periode vil vi fortsette dette arbeidet, og overføre flere oppgaver fra staten til større kommuner.

På den måten flytter vi makten og beslutningene nærmere der folk bor, og sikrer deg et levende lokaldemokrati.

Kårstein Eidem Løvaas,
stortingsrepresentant for Høyre