Landsmøte-skryt til Morten Stordalen

STORTINGSREPRESENTANT FRA RE: Morten Stordalen (48) fra Brekkeåsen i Våle representerer FrP på Stortinget. Foto: Pressemelding.

OSLO/BREKKEÅSEN: Under FrPs landsmøte sist helg fikk stortingsrepresentant Morten Stordalen (48) oppmerksomhet for sin håndtering av Nasjonal Transportplan.

Nasjonal Transportplan (NTP) har høsta mye oppmerksomhet i de nasjonale mediene etter framleggelsen i april.

Bak den historiske satsingen på vei og jernbane, med en ramme på hele 1.064 milliarder kroner de neste 12 åra, trekker en reing i trådene: Morten Stordalen fra Brekkeåsen i Våle.

Stordalen: – Det betyr mye!

Spesielt skryt får Stordalen for hvordan han involverte hele stortinget i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Alle i stortingsgruppen ble involvert og alle fylker representert, heter det i en pressemelding fra FrPs landsmøte.

TALERSTOLEN: Morten Stordalen (FrP) redegjør for NTP på partiets landsmøte sist helg. Foto: Pressemelding.

FrPs parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sa følgende fra talerstolen:

– Det er en person som skal ha ekstra skryt for dette arbeidet, og det er Morten Stordalen, sa Nesvik til stor applaus fra landsmøtesalen.

Hovedpersonen sjøl synes det er utrolig moro å få så mye skryt for jobben som er gjort.

– Det betyr mye! Det har et vært omstendelig og krevende arbeid. Jeg har besøkt alle fylker og fått innspill til veier og broer som må bygges og vedlikehold som må gjennomføres.

– FrP er bilpartiet og vi skal bygge og vedlikeholde tusentalls kilometer med vei. Jeg tror derimot mange er overrasket over at «bilistenes parti» har sørger for tidenes satsing på kollektiv i Norge.

– Vi i FrP tror at et bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode, og derfor er kollektiv et svært viktig satsingsområde for oss.

– Bare i år bevilger vi 21,9 milliarder kroner til å styrke jernbanen. Vi gir 940 millioner kroner i belønningsordninger for bedre kollektivtransport i byene, og gir 600 millioner kroner i statlig bidrag til miljøavtaler, oppsummerer Morten Stordalen.

Tidligere varaordfører i Re

NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge, og det skal lages perspektiv mot 2050.

Planen revideres hvert fjerde år. I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.

Før stortingskarrieren, var Morten Stordalen varaordfører i Re fra etableringen av den nye kommunen i 2002 og fram til lokalvalget i 2011. Nå er han en profilert FrP-er, stadig i nyhetene – og den siste tida mest i forbindelse med NTP.

,