Gode skoletall – og Re trekker som vanlig snittet opp

RE VGS: I skauen i Bergsåsen finner vi Re videregående skole med 777 elever og 130 ansatte. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSEN/TØNSBERG: Da tilstandsrapporten for de videregående skolene i Vestfold var til politisk behandling i fylkestinget ble den omtalt som «vårens vakreste eventyr». Og ekstra vakkert er det her i Re.

Politikerne tok rapporten til orientering, heter det på Vestfold Fylkeskommunes nettsider.

Veldig lavt frafall

Rapporten viser en positiv utvikling i forhold til at færre slutter i skolen, og at flere elever fullfører og består videregående opplæring innen fem år:

73,1 prosent av 2010-kullet i Vestfold gjennomførte sin videregående opplæring i løpet av fem år. Det er en framgang på 6,2 prosent i forhold til 2009-kullet, og ingen annen fylkeskommune har så stor framgang som Vestfold.

Landsnittet for 2010-kullet ligger på 72,1 prosent.

Og igjen er Re videregående skole med på å trekke snittet opp, hvis vi ser litt nærmere på den fullstendige rapporten:

Her fullførte hele 86 prosent av avgangselevene sitt skoleløp i løpet av skoleåret 2015/2016.

Det samme skoleåret slutta bare 1,9 prosent av elevene.

De resterende fortsetter på et løp med mål om fullførelse av videregående opplæring.

Det er bare Re VGS og Sande VGS som kan skilte med et frafall på under to prosent av Vestfold-skolene.

Mange skoler ligger på rundt 3 prosent, og aller høyest ligger Færder VGS med et frafall på 4,6 prosent.

GOD SKOLE: Re-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy og hennes stab leverer nok en gang gode skoletall. Foto: Stian Ormestad.

Utfordrende byggeperiode

Til tross for at vi er blitt vant med gode tall år etter år ved vår videregående skole, er det forbedringspotensiale også her.

Det har vært utfordrende med en lang byggeperiode. Snart står et større skolebygg klart til innflytting etter en lengre byggeperiode enn først planlagt.

Ifølge rapporten var Re VGS mest fornøyd med i 2015/2016:
– Meget gode resultater på fullført/bestått
– Lav andel sluttere
– Meget gode resultater på eksamen på yrkesfag
– Elevundersøkelsen viser stor grad av trivsel
– Gode resultater på medarbeidermålingen (HKI)
– God søkning

I 2015/2016 var de største utfordringene:
– Andelen fullført/bestått på studieforberedende (ST, ID) kan forbedres
– Varierende resultater i fremmedspråk og P-matte
– Trangboddhet i byggeperioden

Les også: Rekordmange har Re VGS som førsteønske

Les mer om Re VGS under emneknaggen med samme navn.