Sjekk historien bak «Himbergs liste» fra 1897

«HIMBERGS LISTE»: Dette gamle papiret avslører en sterk historie. Foto: IKA Kongsberg.

RAMNES: I Ramnes fattigvesens arkiv fra 1897 lå en konvolutt med påskrift «Himbergs liste».

Konvolutten med «Himbergs liste» inneholdt et slitt dokument sirlig reparert med sytråd med en brevtekst, et vedtak og liste over navn med en pengesum:

En uheldig kar

Anders Amundsen Himberg mistet sin kone og solgte sine to kyr for å klare seg.

Den 17. mai ble han frastjålet pengene, sine beste klær, nye støvler og et ur til en total verdi av nær 250 kroner.

Han hadde også skadet seg i et fall for tre år siden og kunne derfor ikke arbeide skikkelig.

Han søkte derfor fattigkommisjonen om hjelp. De kom med en uvanlige beslutning:

Tillatelse til tigging

Han fikk utdelt en liste og tillatelse til å gå rundt med listen for å tigge i herredet i to måneder. Listen er full av navn og påførte beløp, så han må ha fått inn en del penger.

Dages problematikk rundt tiggeforbud får her et motsatt fortegn, skriver IKA Kongsberg på sin Facebook-side.

IKA Kongsberg er et interkommunalt arkiv som de fleste kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark er medeier i – også Re kommune.

IKA Kongsbergs nettsider står det: Vår hovedoppgave er å bistå våre eiere i arkivfaglige spørsmål, samt å formidle historisk kildemateriale fra kommunenes arkiver.