Fredrik Aukland på folkemøte i Våle: – Uansett liten eller stor kommune – idretten må prioriteres politisk!

GODE RÅD: Fredrik Aukland, kjent som ekspertkommentator på NRK, tidligere langrennstrerer og i dag daglig leder ved Wang Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE: Her i Re er nesten halvparten av oss med i ett eller flere idrettslag, mens tallet for Tønsberg er lavere. Idrettsprofilen Fredrik Aukland håper det blir lagt til rette for fortsatt høy aktivitet i den nye kommunen.

Det var ikke akkurat folksomt på folkemøte om den nye kommunens idrettspolitikk. Rundt 30 hadde møtt opp, inkludert møteledelsen, politikere og foredragsholdere.

GODT MED PLASS: Våle samfunnshus var langtifra fullsatt under folkemøtet om idrettspolitikk i den nye storkommunen. Foto: Stian Ormestad.

Det er ikke store andelen av en aktiv lokalbefolkning i Re. Så å si annenhver reing er aktiv i ett eller flere idrettslag. Tallet for Tønsberg er nesten hver tredje. 

Sammenslått vil litt mer enn hver tredje innbygger i den nye kommunen være medlem av ett eller flere idrettslag. Det vil si rundt 18.000 medlemmer av en befolkning på godt over 50.000. Totalt får storkommunen 273 idrettsanlegg.

Den labre interessen for folkemøtet gjenspeiler med andre ord ikke på noen måte aktivitetsnivået i idretten i Tønsberg-regionen.

Flere gode råd til den nye kommunen

Møtet var åpent for alle interesserte, og idrettsforeningene i Re og Tønsberg kommuner var invitert spesielt. Flere sentrale aktører i det frivillige idrettsmiljøet og det lokale næringslivet som sponser idretten hadde møtt opp.

Tema var interessant nok: «Hva bør prege den nye kommunens idrettspolitikk?» Og kveldens hovedforedragsholder var veldig interessant å høre på: Fredrik Aukland, daglig leder ved Wang Tønsberg, ekspertkommentator på NRK og tidligere langrennstrener.

Fredrik Aukland åpna med å understreke medias viktige rolle for å skape interesse rundt idrett, både breddeidrett lokalt og elitesatsing nasjonalt. – Folk må vite om oss, derfor er media viktig.

Så tok han for seg frivilligheten, som er bærebjelken i idretten. Her tok foredraget en uventa retning. For der mange hadde forventa en sedvanlig hyllest til frivillig innsats, kom det heller en bønn om mer profesjonalisering av idretten – helt fra barneidretten av.

– Og det her er faktisk forskningsbasert: Det er helt klart at vi ikke kan basere idretten på frivillighet lenger, i framtida. Vi må skape så stor interesse og inspirasjon, og tilby et så bra opplegg at barn og ungdom vil henge med – og ikke falle fra.

– Derfor trenger vi kvalifiserte, profesjonelle, ansatte trenere, som sammen med foreldre og frivillige skaper et godt tilbud, sier Aukland. Han setter det profesjonaliserte tilbudet opp mot frivillig innsats, som han mener er basert på mer eller mindre tilfeldigheter.

– Hvorfor skal de beste trenerne trene stjernene? De burde trene barn og ungdom, mener Aukland.

Penger til idrett må prioriteres

Med et flertall lokalpolitikere og kommuneledelse i salen, innser Aukland at det dreier seg – som alltid – om penger. En investering i idretten i kommunale kroner, sammen med et tett samarbeid med idrettslag og skoler, vil gi så mye igjen.

– Det er en av de beste investeringene i framtida. Vi vil få igjen så til de grader gjennom bedre folkehelse. Og tenk på hvilke verdier og holdninger barn og ungdom får gjennom idretten. Kanskje det viktigste av alt: Gleden av å holde seg i aktivitet.

Størrelsen på kommunen er underordnet, mener Aukland, henvendt til noen av de som nå snekrer storkommunen nye Tønsberg: – En kommune – uansett om den er liten eller stor – bør investere i idretten gjennom støtte til klubber og anlegg.

– Gode anlegg, som er tilgjengelig og brukbare til mye forskjellig, så vi får til en variert aktivitet og mange forskjellige tilbud, sier Aukland og nevner Messehallen i Tønsberg som et godt eksempel.

Ellers var de fleste eksemplene fra Re. Som for eksempel talentutvikling, der Iver Knotten fra Bjune og Torjus Sleen fra Fon ble trukket fram – begge kåra til Årets idrettsnavn i Re.

– Det er viktig at alle klubber og idrettslag trekker i samme ende av tauet, at vi utveksler erfaringer på tvers av klubber, grener, aldersnivå – hele pakka. Deler vi suksessoppskrifter, tjener alle på det til sjuende og sist.

– Klarer en klubb å fostre talenter, så er det et stort pluss – sjøl om talentene fortsetter videre til andre klubber, sier Aukland.

I så måte er Iver og Torjus gode eksempler, sammen med Re Sykkelklubb – der begge talentene tråkka sine første pedaltråkk. Re SK følger dem og heier på dem, sjøl om de forlengst har gått videre fra rekrutteringsklubben her hjemme.

Alle tilbud er viktige – også de uorganiserte

Aukland nevner også hinderløyper, skateparker, turstier, ballbinger og andre uorganiserte tilbud som får folk i aktivitet. Her kan kommunen tilrettelegge og aller helst også være med på å finansiere.

– Slike anlegg som kan brukes døgnet rundt utendørs, av alle – uansett om du er medlem av et idrettslag eller ikke – det er et stort gode. Mer av sånt!

Les også om folkemøtet om den nye kommunens landbrukspolitikk i ReAvisa, mars 2017 – last ned gratis

FOREDRAGSHOLDER: Fredrik Aukland vil ha en mer profesjonalisert idrett. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

 

, ,