Leserinnlegg: – Skrot regionreformen!

LESERINNLEGG: Regionreformen er blitt bare tull!, mener Lars Egeland, stortingskandidat for Vestfold SV.

FrP, H, KrF og V vil ha landet delt inn i ti regioner. Hva disse regionene skal drive med, har de ingen peiling på. Hvorfor skal man da slå sammen fylkene?

Nå har regjerings- og støttepartiene blitt enige om et Norgeskart som vekker sinne hos alle. Vestfold skal slås sammen med Telemark, noe ingen av fylkene ønsker. Helst ville Vestfold vært sammen med både Telemark og Buskerud, men Buskerud vil til den nye regionen Viken som vil strekke seg fra svenskegrensa i sør-øst til Vestlandet. Men Østfold vil ikke ha med Buskerud..

Etter min mening kunne en regionreform ha noe for seg hvis regionene også fikk ansvar for sykehusene. Også innen kultur og kulturvern kunne mye ansvar legges til regionene. Altså en desentralisering av makt fra Stortinget og fra statsforetak som i dag ikke er demokratisk styrte.

I tillegg kunne regionene bety mye for samordning innen samferdsel og for utvikling av klimamessig transport og bosetting i felles bo- og arbeidsmarkedsområder. Det gjør at det Vestfold på ingen måter burde slå seg sammen med Akershus.

Vitsen med en regionreform måtte jo være å lage et livskraftig alternativ til sentraliseringa rundt Oslo.

Når man ikke vet hva vitsen med reformen skal være, blir det slike tullete regioner som det som nå foreslås.. Da er det ikke noe annet alternativ enn å skrote hele reformen.

Lars Egeland, stortingskandidat for Vestfold SV