Døde etter feilmedisinering på Re sykehjem

VÅLE/TØNSBERG/REVETAL: En misforståelse over telefon førte til kraftig overdosering og dødsfall. – Vi burde sjekka nøyere, og eventuelt ringt legen opp enda en gang, sier virksomhetslederen i Re kommune.

RE SYKEHJEM: Det gamle Re sykehjem i Våle er i dag erstatta av det nye Re helsehus på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Kvinnen døde i 2014 av overdosering av et legemiddel som brukes i behandlingen av flere krefttyper, psoriasis og leddgikt.

En skrivefeil og muntlig kommunikasjonssvikt mellom lege og sjukehjem var den utløsende årsaken til at kvinnen ble kraftig overmedisinert.

Det skriver NRK Vestfold. Behandlingen ble stoppa for en periode da hun skulle behandles for en annen kronisk sykdom ved sjukehuset.

Etter behandling ble hun utskrevet til sjukehjemmet i Våle. Sjukehuslegen ga muntlig beskjed til de pårørende om at behandlingen skulle starte igjen. De pårørende ga beskjeden videre til sjukehjemmet.

En sjukepleier ringte legen og spurte om kvinnen skulle settes på medikamentet igjen. Overlegen bekreftet det.

På sjukehjemmet oppfattet man at behandlingen skulle være «10 mg x 1». Kvinnen ble etter det daglig gitt dosering for en hel uke, over en ukjent periode.

Hun fikk magesmerter, diaré, blemmer i munnen og sårinfeksjon. Kvinnen ble lagt inn på sjukehuset igjen. Hun døde etter kort tid, skriver NRK Vestfold.

Obduksjonen viste at dødsårsaken var benmargssvikt som følge av feilbehandling med Methotrexate.

Sykehuset i Vestfold refses av Statens helsetilsyn, og Re sykehjem brøt kravet om forsvarlig behandling. Overlegen hevder at det ble gitt korrekt dosering på telefon, men at det ble skrevet feil i notatet til sykehjemmet.

Virksomhetsleder for helse og omsorg i Re kommune, Ingerd Saasen Backe, sier til NRK Vestfold hendelsen er svært beklagelig og at de ikke burde tatt imot muntlige doseringer.

– Vi burde sjekket nøyere, og eventuelt ringt legen opp enda en gang.

I dag er Re sykehjem i Våle lagt ned og erstatta av Re helsehus på Revetal.

De to – tre siste åra med drift hadde ReAvisa en rekke kritiske saker om muselort og musefeller på kjøkkenbenker, kraftig kritikk fra pårørende, sviktende avviksrutiner, med mer.

I dag er E-meldinger og et nytt kvalitetssystem innført. Re helsehus har også ekstra satsing på farmasøytisk tilsyn og de ansattes opplæring.

KRITIKKVERDIGE FORHOLD: ReAvisa skreiv i flere omganger om flere kritikkverdige forhold på det gamle Re sykehjem i Våle. Som for eksempel musefelle i matheisen og muselort i kjøleskap og på kjøkkenbenkene. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Ville du fått mat servert her fra?

Rådmannen om muselort, svikt i avvikssystem og kritikk fra pårørende: – Nei, hva skal jeg si om dette da?

Annonse:
, ,