Leserinnlegg: SV bekjemper barnefattigdom

LESERINNLEGG: I Re har SV tatt grep ved å få til et enstemmig vedtak i kommunestyret om sikre barnetrygd til alle. Et eksempel på SV-politikk i praksis foran stortingsvalget til høsten, mener styret i Re SV i dette leserinnlegget.

Foran stortingsvalget vil SV fremme noen få hovedkrav til partier som vil ha SVs støtte til å danne regjering. Et av de kravene som er reist, er å bekjempe og redusere barnefattigdom i Norge.

Det viktigste tiltaket som er foreslått er å øke barnetrygden kraftig. I Re har SV lykkes med å komme et viktig skritt nærmere målet, da vi før jul fikk til et enstemmig vedtak i kommunestyret om å holde barnetrygden utenfor ved utmåling av økonomisk sosial hjelp!

SV har som mål å fjerne den blåblå regjeringa etter stortingsvalget i september. Det er imidlertid ikke nok å bytte regjering: Norge må også få en helt annen politisk kurs.

SV er garantist for en helt annen kurs, og vi vil kreve politisk gjennomslag for noen få viktige saker for å gi vår støtte til, eller eventuelt delta i, ei regjering under ledelse av Jonas Gahr Støre.

Et av disse «maktkravene» som er lansert av partiets programkomite under ledelse av Snorre Valen, er å bekjempe barnefattigdom ved å styrke barnetrygden kraftig.

I Norge var det i 2014 ca. 80.000 fattige barn, og antallet øker. Dette er et alvorlig hull i velferdsstatens sikkerhetsnett, som SV ønsker å tette.

Sjøl om ingen sulter eller lidere direkte nød i Norge, betyr fattigdom at barn havner utenfor i mange sammenhenger, føler skam og nederlag, og hindres i å realisere sine muligheter. Det er uakseptabelt.

I Re har SV tatt grep ved – sammen med FrP – å få til et enstemmig vedtak i kommunestyret om å bevilge 700.000 kroner pr. år slik at NAV heretter ikke skal inkludere barnetrygd som en inntekt når de beregner økonomisk sosialhjelp til barnefamilier.

Dette innebærer at ca. 200 barn får en lettere hverdag, ved at deres familieøkonomi styrkes med ca. 11.000 kroner i året pr. barn.

Dette er konkret politikk som gjør livet enklere for de som trenger samfunnets støtte aller mest. Re SV står sammen med partiet for øvrig i en offensiv for å bekjempe barnefattigdom, og støtter partiets krav til en ny, AP-ledet regjering om en kraftig styrking av barnetrygden.

For å styrke dette kravet trengs et sterkt SV. Ei stemme til SV vil være ei stemme for å bekjempe barnefattigdom i Norge. Det har vi vist her i Re.

Styret i Re SV
Heming Olaussen (leder), Andrew Knight, Elisabeth Sann

NYTT STYRE: Heming Olaussen er valgt som leder, Elisabeth Sann og Andrew Knight er styremedlemmer – sistnevnte er også ny representant for representantskapet i Vestfold. Foto: Privat.