Skeptisk til sammenslåing på et sprikende grunnlag

121016_ims_1

JA TIL RE ALEINE: Daniel Ims (AP) gikk i mot flertallet i sitt eget parti og stemte for Re aleine i siste kommunestyremøtet, sekundært en sammenslåing med Horten. Tønsberg ble valgt, og det mener Daniel er det mest splittende alternativet. Foto: Stian Ormestad.

HAUGAN: – Jeg tror samholdet i Re er sterkt, men jeg er redd for at det å gå inn i en sammenslåing på et så sprikende grunnlag kan rive ned mye av det som er blitt bygd opp i Re.

I ReAvisa som ligger i postkassene 19. oktober advarer Daniel Ims (40) om en oppsplitting av Re:

Han vil ikke svartmale situasjonen, heller ikke agitere for en oppsplitting av Re – men AP-utbryteren mener at faresignalene er så mange at det bør belyses.

Kommunestyrerepresentanten viser til resultatet fra innbyggerundersøkelsen:

– Det sies at det er et klart flertall for Tønsberg? Jeg er uenig i at vi kan lese innbyggerundersøkelsen sånn.

– Det er et simpelt flertall, det vil si størst, men under 50 prosent – nærmere bestemt 41 prosent – for Tønsberg i Re som en helhet, men da har flertallet hatt andre ønsker.

– Det er bare i Ramnes og på Revetal at det er et alminnelig flertall – mer enn 50 prosent – for Tønsberg. Det er et like klart flertall imot Tønsberg i Fon og Våle, der det samtidig er et simpelt flertall for Holmestrand. Og talla for Undrumsdal viser et alminnelig flertall for Horten.

I mange grender snakkes det om grensejusteringer, og blir dette en dominoeffekt fra grend til grend kan vi risikere å ende opp akkurat som vi ikke ønska da Ramnes og Våle ble til Re:

– Hver vår lille utkant i hver vår by. 

210916_kst_ims_karlsen

DELER AV RE TIL HOLMESTRAND OG HORTEN? Daniel Ims (AP) i prat med Horten-ordfører Are Karlsen (AP) under kommunestyremøtet der Tønsberg ble valgt. Foto: Stian Ormestad.

I ReAvisa oktober 2016 kan du også lese mer om det historiske kommunestyremøtet der Tønsberg ble valgt som sammenslåingspartner for Re.

Møtet gikk helt uten protester eller støtteerklæringer fra innbyggerne i Re, kun interesserte tilhørere.

Du kan også lese om Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) som etter å ha vært innom både Holmestrand og Horten som favoritter, ber alle om å samle seg om Tønsberg som sammenslåingspartner – nå som valget har falt.

Se video fra praten her på nettavisa ReAvisa.no – les mer i ReAvisa oktober 2016:

I ReAvisa som ligger i postkassene 19. oktober kan du lese hele disse og mange flere lokale saker.