Her er den endelige debatten i gang

210916_kst_003_salen

TØNSBERG BLIR VALGT: Debatten går nå i kommunestyret. Tønsberg peker seg ut som retningsvalget for et flertall av vår folkevalgte. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Med støtte fra 18 mot 7 kommunestyrerepresentanter vil Tønsberg bli valgt, utifra debatten i kommunestyret akkurat nå.

Møtet overføres også direkte på Re kommunes nettsider. Klikk her for å se livestream (ekstern link).

Arbeiderpartiet varsler at de er splitta. Det samme er Senterpartiet og FrP. Ellers er et samla Høyre fortsatt sikker i sin sak. Også KrF står samla om Tønsberg.

Venstre vil stemme for Tønsberg. SV og MDG vil primært beholde Re som sjølstendig kommune, sekundært støtter begge partiene Tønsberg.

Arbeiderparti-utbryter Daniel Ims støtter forslaget om å beholde Re som en sjølstendig kommune.

Der vil mest sannsynlig ett par Senterparti-utbrytere henge seg på, som tidligere: Trygve Ånestad og Ragnar Kirkevold.

FrP-utbryter Bente Torun Brekke velger Holmestrand, som den eneste i partiet.

En Sp-gruppe fremmer forslag om å gå nordover til Holmestrand, et forslag som støttes av fire av seks i partiet.

Slik vil stemmene for Tønsberg fordele seg på de forskjellige partiene:

  • Arbeiderpartiet 4 av 6 representanter.
  • Senterpartiet 2 av 6 representanter.
  • Fremskrittspartiet 3 av 4 representanter.
  • Høyre 4 av 4 representanter.
  • KrF 2 av 2 representanter.
  • Venstre 1 av 1 representanter.
  • SV 1 av 1 reprentanter.
  • MDG 1 av 1 representanter.

Mer om møtet kommer her på ReAvisa.no.

 


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.