Ordfører Thorvald Hillestad: – Hva med loddtrekning?

300316_FORMANNSKAP (1)

VALGETS KVALER? Ordfører Thorvald Hillestad (SP) innser at det store flertallet av folket i Re vil være misfornøyd med valget – uansett hvilken retning de folkevalgte i Re velger. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Litt av ei floke for våre folkevalgte å nøste opp i. – Hva med loddtrekning, spør ordføreren på kveldens formannskapsmøte.

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re kommune slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re IKKE slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Se opptak av formannskapsmøtet 1. september 2016 (ekstern link).

Våre folkevalgte skal straks ta en skjebnesvanger avgjørelse som engasjerer voldsomt: Hvilken vei går Re?

Det har vært folkemøter, det er et utvida ordførerens hjørne, og det foregår nå en innbyggerundersøkelse.

Folkemøtene har ikke gitt noe klart svar, lite tyder på innbyggerundersøkelsen heller vil gi noe klart svar.

Det tror heller ikke ordfører Thorvald Hillestad (SP) og flere andre folkevalgte, ifølge uttalelser på kveldens formannskapsmøte.

300316_FORMANNSKAP (11)

BETENT: Varaordfører Frode Hestnes (FrP) mener dette blir betent nok som det er, om ikke de folkevalgte snart avklarer hvordan retningsvalget skal avgjøres. Foto: Stian Ormestad.

I ReAvisas avstemning med tilsvarende spørsmål som i innbyggerundersøkelsen, leder Tønsberg begge avtemningene:

Rundt 4 av 10 foretrekker Tønsberg. Rundt 4 av 10, akkurat det samme tallet, vil helst IKKE til Tønsberg.

Andelen har vært javn hele veien, og blir dette også resultatet av innbyggerundersøkelsen er dette en stor nøtt å knekke for våre folkevalgte.

Det begynner å sige inn. Derfor ble det diskutert «hva hvis….» i kveldens formannskapsmøte. For det er mange «hvis-er»:

– Jeg har finni ut, i all min visdom – hvis jeg kan si det  – at et flertall blir det i mot uansett hva vi velger. Et flertall på over 50 prosent vil uansett være skuffa over retningsvalget – uansett hvilken vei, sier ordfører Thorvald Hillestad (SP).

KST (4)

KLØNETE: Trude Viola Antonsen (AP) mener det var klønete – men likevel klokt – å legge til det omvendte spørsmålet i innbyggerundersøkelsen: Hvem vil du helst IKKE at Re slår seg sammen med? Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (AP) mener de folkevalgte har gjort det klønete for seg sjøl med det omvendte spørsmålet; «hvem vil du helst at Re IKKE slår seg sammen med?».

Forslaget kom fra hennes eget Arbeiderparti. Derfor får hun kjapt svar: – Hvem var det som foreslo akkurat det spørsmålet i kommunestyret, spør Frode Hestnes (FrP).

Hvorpå ordfører Hillestad minner om at det omvendte spørsmålet fikk tilslutning fra et enstemmig kommunestyre. Og Antonsen understreker at klønete eller ei, hun er glad for at spørsmålet er med.

Spørsmålene de folkevalgte har spurt folket gjør det umulig å ta en avgjørelse med støtte fra mer enn godt under halvparten av folket, ifølge ordføreren. Uansett hva man vektlegger.

– Vi får bare håpe vi ikke sitter igjen med tre like store alternativer. Da blir det vel loddtrekning, sier ordføreren i et forsøk på en spøk.

Men dette er neppe noen spøk for folk flest. Engasjementet rundt retningsvalget – og kampen for en ny folkeavstemning – tyder hvert fall ikke på det.

070316_POLITISK_VERKSTED_4

GIR SEG IKKE: Heming Olaussen (SV) representerer det eneste klare nei-partiet i Re, med en eneste kommunestyrerepresentant. Han har finni sammen med Ulf Lund Halvorsen (MDG) i kritikken mot prosessen. I kampen for folkeavstemning sto de sammen med Trygve Ånestad (SP) og Ragnar Kirkevold (SP) i kommunestyremøtet i juni. Foto: Stian Ormestad.

Måten spørsmålet voteres over i kommunestyremøtet 21. september vil være viktig for utfallet.

Slik diskusjonen gikk i kveldens formannskapsmøte virker det som om det alternativet som har minst oppslutning skal lukes ut først, så skal de to alternativene med størst oppslutning settes opp mot hverandre.

Alle som har fulgt med litt – og det er mange ifølge ReAvisas lesertall på nett – kan nok se for seg hvordan en slik votering fort kan ende opp.

Frode Hestnes (FrP) mener dette er viktig å bli enig om i forkant av kommunestyremøtet: – Dette blir betent nok som det er, mener Hestnes.

Uansett står spørsmålet om hva som skal vektlegges mest ubesvart – hvem du helst vil-spørsmålet, eller hvem du helst IKKE vil. Det har de folkevalgte ikke sagt et pip om enda.

Og i neste omgang, når en avgjørelse er tatt 21. september, til forargelse for størsteparten av befolkningen – hva da?

Da skal Re kommune sette seg ved forhandlingsbordet med elendige kort på handa. For først skal det bestemmes hvem, og så skal det forhandles om hva denne sammenslåingen skal inneholde.

Har Re kommune noen mulighet til å trekke seg hvis dette bærer helt galt avsted?

030516_KST_ODD_GJERPE

HVA HVIS? Odd Gjerpe (KrF) lurer på hva hvis forhandlingene strander med den kommunen de folkevalgte velger å slå Re sammen med? Har Re noen retrettmuligheter da? Foto: Stian Ormestad.

Odd Gjerpe (KrF) løfta akkurat dette «hvis-et» i kveldens formannskapsmøte:

– Hvis det viser seg at dette går ikke bra, vi kjenner på at dette bare lugger? Hva gjør vi da, spør Gjerpe om forhandlingene om sammenslåing med den kommunen som blir valgt.

Trude Viola Antonsen (AP) mener at «alt kan skje». – Vi må ta det som kan komme, når det eventuelt skulle komme. Vi må ikke ta sorgene på forskudd.

Kanskje lokalpolitikken i Re hadde stått seg bedre med ordførerens forslag om loddtrekning?

For det ser ut til å bli et mildt sagt forvirrende grunnlag for å ta den store avgjørelsen for vår felles framtid:

Hvilken by skal vi smelte sammen med og avvikle Re-identiteten, som det står i utredningen?

Hvilken bykommune skal levere tjenester til liten og stor i framtida, alt fra barnehage og skole til eldreomsorg, og mye, mye, mye mer?

Makta bak avgjørelsene i spleiselaget vi kaller kommune vil ligge lenger unna oss – men hvor?

Hvilken by må vi reise til for å følge med på de folkevalgte, og hva de prioriterer at skattepengene våre skal gå til i framtida?

– Det er ikke mange som misunner oss dette valget vi har foran oss, oppsummerer ordfører Hillestad i formannskapsmøtet i kveld.

210616_KOMMUNESTYRE_VOTERING_PRINSIPPVEDTAK

PRINSIPPVEDTAK OM KOMMUNESAMMENSLÅING: At Re kommune skal slås sammen med noen, ble vedtatt før sommeren med 21 mot 4 stemmer. Nå gjenstår bare retningsvalget. Foto: Stian Ormestad.

Valget skal tas 21. september 2016. Da kan du få med deg bingo i Vivestad på tirsdag og kanskje enda en bingo i kommunestyremøte onsdag.

Vil noen dra med seg noen halmstrå på veien? Så kan retningen bestemmes ut ifra hvilken by som trekker det lengste strået.

Alternativt kan det store flertallet, alle de som ville i en annen retning – eller beholde Re som egen kommune, få hvert sitt lille halmstrå å klamre seg til.

Se opptak av formannskapsmøtet 1. september 2016 (ekstern link).


 

Les også: Ringerunden er i gang – hvilken retning velger du?

Les også ReAvisas lederkommentar med oppsummering av folkemøtene: Pilene peker i alle retninger.

Les også historien om Re kommune – som setter rekord i den korteste levetida for en kommune gjennom hele norgeshistorien.


 

Det har vært en sommer og nå en høst med mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss.  Hva med byfolks holdning til Re? Se ReAvisas utenriksreportasje her:


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –